Nordisk ernæringskonferanse i Norge: Overvekt og matvareindustri i fokus

Nordisk ernæringskonferanse i Norge: Overvekt og matvareindustri i fokus Matvareindustrien og deres rolle i overvektsepidemien vil stå på programmet når Norsk Selskap for Ernæring arrangerer Den 8. Nordiske Ernæringskonferansen i juni. To kjente kritikere av matvareindustrien, Marion Nestle fra New York og Kaare Norum fra Oslo, er blant foredragsholderne på konferansen, som vil pågå i Tønsberg i dagene 20.-23. juni. Nestle vil snakke om matindustriens rolle fra et politisk perspektiv. Hun er professor i ernæring ved New York University, USA, og er forfatter av bøkene "Food Politics: How the Food Industry Influences Nutrition and Health" (2002) and "Safe Food: Bacteria, Biotechnology, and Bioterrorism" (2003). Professor Kaare Norum vil ta for seg ernæring og helse i WHOs perspektiv. Norum er leder for WHOs referansegruppe for organisasjonens globale strategi innen ernæring, fysisk aktivitet og helse. Blant andre foredragsholdere finner vi professor Tore Henriksen, leder for kvinneklinikken, Rikshospitalet Universitetssykehus i Oslo. Han skal snakke om ernæringens rolle på fosterstadiet og i tidlige barneår. Dr. Annika Janson, barnelege ved Rikscentrum för Överviktiga Barn ved Huddinge Universitetssykehus i Stockholm, skal snakke om behandling av overvekt hos barn. Professor Svein Olav Kolset, Universitetet i Oslo, skal ta for seg nye perspektiver på sukker i kostholdet, blodsukker og helse. Fra Finland kommer senior-forsker Kirsti Uusi-Rasi ved UK Institutt i Tampere. Hun tar for seg et annet aktuelt tema; benhelse, fysisk aktivitet og ernæring. I tillegg vil en rekke andre foredragsholdere bidra med nye forskningsresultater. Bilder som kan brukes finner du her: http://www.pol.no/petermoller/upusr/public240304/ For mer informasjon: Fullt program og påmelding for Den 8. Nordiske Ernæringskonferansen på internett: http://www.nse-info.no/nordic Kontaktperson Norsk selskap for ernæring: Anne C. Hunn, e-post: achunn@frisurf.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no