Sammen om å skape en bedre hverdag for frisørbedriftene

På Norges Frisørmesterforbunds landsmøte i Molde denne helgen ble det full oppslutning om ny visjon, nye verdier og løfter for et forbund som har åpnet opp for et bredere medlemsgrunnlag. Nå kan alle frisørbedrifter som driver registrert og lovlig virksomhet bli medlem. NFF har som visjon å skape en bedre hverdag for samtlige, tuftet på verdier om å være engasjerte, endringsvillige, tilgjengelige og sjenerøse.

Styre med stor tillit Flere av medlemmene i det nyvalgte styret har også sentrale posisjoner i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Håndverksbedriftenes Landsforening (HBL) og Mesterbrevnemnda. President John Petter Aambakk går løs på sin fjerde presidentperiode, og leder et styre med mange utfordringer innen nærings- og utdanningspolitikk, organisasjonsutvikling og samfunnskontakt. Samtlige styremedlemmer ble valgt enstemmig. Styret i Norges Frisørmesterforbund 2005-2007: President John Petter Aambakk, Stranda Visepresident Aud Fredriksen, Bodø styremedlem Kari Sabbasen, Tromsø styremedlem Vibeke Olimb, Bærum styremedlem Lise H. Ramsøy, Bergen styremedlem Stein Ove Høgdahl, Oslo styremedlem Jørgen Smith Larsen, Larvik 1. varamedl. Roy Haarr, Karmøy 2. varamedl. Hanne Foss Hellberg, Asker og Bærum 3. varamedl. Tove Isaksen, Harstad President John Petter Aambakk, Stranda 33 år i faget. Svennebrev 1985. Mesterbrev 1987. Egen salong fra 1972, driver i dag salong med i alt 5 ansatte. Tidligere oldermann i Ålesund Frisørlaug i 10 år. Var NFFs representant i fagplanutvalget for frisørfaget i forbindelse med "Reform 94". Tidligere styreformann i Frisørbransjens Forlag AS. Medlem av NFFs styre 1991 - 1997, vise-formann fra 1993 til 1997, president i NFF siden 1999. Viseformann i Nordisk Frisørmesterforbund, Visepresident i OMC Geografisk Sone Europa fra 2005, Visepresident Aud Schjødt Fredriksen, Bodø 33 år i faget. Svennebrev herrefaget 1976. Mesterbrev 1978. Svennebrev damefaget 1998. Egen salong fra 1983, 7 ansatte. Tidligere sekretær i Bodø og Omegn Frisørlaug. Sittet flere perioder i prøvenemnda. Styremedlem i opplæ-ringsringen. Sekretær i Nordland Fylkesforening. Flere år som sensor til mesterprøven. Kursleder for NFFs organi-sasjonskurs. Formann i Bodø Håndverk og Industriforening 1997 – 2004. Medlem av NFFs styre siden 1993, vise-president siden 1997. Styremedlem og nestleder i NHO Nordland 1994 – 1998. Styreleder i HBL fra 1998 til 2005. Kontrollkomiteen HBL fra 2005. Medlem av hovedstyret i NHO siden 1993. Medlem av NHOs arbeidsutvalg siden 2004. Styremedlemmer: Kari Sabbasen, Tromsø 24 år i faget. Svennebrev i damefaget i 1981, herrefaget 1991. Mesterbrev 1984. Egne salonger fra 1984 i Vadsø og fra 1999 i Tromsø. Har hatt en rekke styreverv samt vært oldermann i Finnmark Frisørlaug. Tidligere medlem av prøvenemnda for damefaget. Varamedlem til NFF styre fra 1995 - 1997. Medlem av NFFs styre siden 1997. Styre-medlem i Mesterbrevnemnda fra 1999. Varamedlem til hovedstyret i NHO fra 2003, fast medlem fra 2005. Vibeke Olimb, Bærum 26 år i faget. Svennebrev 1979. Mesterbrev 1982. Egne salonger fra 1984 med 14 ansatte. Styremedlem i Bærum Frisørlaug fra 1992 til 1996, Nestformann fra 1996 til 1992. Formann i Akershus Fylkesforening fra 1996 til 1998, nå styremedlem. Valgt til Medlemskapsutvalget 1997. Styremedlem i Opplæringskontoret for Oslo og Akershus 1998. Styremedlem i FUS AS 2001 - 2003. Varamedlem til NFFs styre fra 1999, fast medlem fra 2001. Styremed-lem i HBL fra 2003, formann i HBL fra 2005. Lise Ramsøy, Bergen Eier og driver av Charmer Frisør AS siden 1980, med fem ansatte. Svenne- og mesterbrev i dame- og herrefrisørfa-get. En rekke verv i Bergen frisørlaug, herav 7 år som oldermann. Leder av Hordaland fylkesforening i 4 år. Med-lem av prøvenemndene i dame- og herrefaget siden 1992. Styremedlem i NFF fra 2003. Jørgen Smith Larsen, Larvik 28 år i faget. Svenne- og mesterbrev i herrefaget. Tidligere 8 hel- eller deleide salonger, nå solgt ned til 1. Styre-medlem i Larvik Frisørlaug. En rekke verv innen toppidrett (håndball). 1. varamedlem til NFFs styre 2003 - 2005. Stein Ove Høgdahl, Bærum 45 år, utdannet fra Oslo Handelshøyskole; Master of Business and Marketing. Bred erfaring fra salg, markedsføring og ledelse innen dagligvarer (Jordan AS og S. C. Johnson AS), kapitalvarer (Ekornes AS), tjenester (Peppes Pizza AS) og de siste 10 årene i frisørbransjen som daglig leder for Wella Frisør (Herman Lepsøe AS). Sittet som styre-medlem i Frisørleverandørenes Forening og i arrangementskomiteen for Årets Frisør. Er nå daglig leder i eget firma innen konsulent- og handelsvirksomhet. 1. varamedlem: Roy Haarr, Karmøy 18 år i faget. Svenne- og mesterbrev i herrefaget. Egen salong fra 1990, med i alt 5 ansatte. Flere perioder med sty-reverv i Karmøy frisørlaug, samt formann i Rogaland Fylkesforening i 2 år. Medlem i og leder av prøvenemnd. 2. varamedlem til NFFs styre siden 2003. 2. varamedlem: Hanne Foss Helberg, Asker og Bærum 21 år i faget. Svennebrev i damefrisørfaget i 1987, herrefaget i 1993. Mesterbrev i 1990. Daglig leder av salong si-den 1987, eier fra 2002. Styremedlem i Trekanten Senterforening i Asker fra 1997-2002. Medlem av Intercoiffure fra 1997, varamedlem til styret i Intercoiffure fra 2004. 3. varamedlem: Tove Isaksen, Harstad 25 år i faget. Svennebrev i herrefaget i 1988, Mesterbrev i 1988. Egen salong fra 1988, pr. i dag uten ansatte. 11 år i styret i Harstad og Omegn frisørlaug, 6 år som oldermann. I styret i Troms fylkesforening siden 1996, de siste 5 år som leder. 3. vararepresentant til NFFs styre siden 2003.

Abonner

Multimedia

Multimedia