Ulike priser for kvinner og menn?

Likestillingsombud Kristin Mile har vært sterkt fremme i media i senere tid og trukket frem at det er svært uheldig med prisforskjeller på dame- og herreklipp. Norges Frisørmesterforbund (NFF) har på et tidlig tidspunkt vært i dialog med ombudet, men dette har i mindre grad kommet frem i ombudets uttalelser. - NFF støtter Likestillingsombudets syn om at ulike priser for frisørtjenester for kvinner og menn, basert på kjønn alene, ikke er i samsvar med loven, sier direktør Olav Eikemo i NFF.

Ikke kjønnsprising NFFs utgangspunkt er at bransjen ikke driver prismessig forskjellsbehandling fra kundens kjønn alene. De prisforskjellene som fremkommer, er i hovedsak knyttet til kalkyler av forventet medgått tid for mer kjønnsspesifikke arbeidsoppgaver (dameklipp m/ ulike frisyreforminger til forskjell fra herreklipp uten dette) og/eller ulikt forbruk av behandlingsprodukter. - I de tilfeller hvor tidsforbruk/behandlingsform for dame- og herreklipp er tilnærmet likt, er vi enige i at det ikke er grunnlag for eventuell forskjellsbehandling av kvinner og menn. Så langt har vi imidlertid ikke grunnlag for å mene at denne forutsetningen blir brutt systematisk, er Eikemos foreløpige svar på Likestillingsombudets henvendelse. Han ønsker å drøfte saken blant medlemsbedriftene før han gir ombudet et mer utfyllende svar. Kundekommunikasjon Problemet omkring ”kjønnsprising” er muligens knyttet til hvordan prisen på og innholdet i tjenestene kommuniseres til kundene. Det kan være et problem at dette ofte skjer i form av prislister med valg av ikke kjønnsnøytrale begreper, og uten nærmere forklaring eller spesifikasjon. NFF ønsker mer kunnskap om dette, og vil ta initiativ ovenfor bransjen for å fremskaffe mer informasjon, samt undersøke hva bransjeutøverne selv mener er problemet, og hvordan dette best kan løses. Tydeligere timeprising? Etter at EU nylig vedtok et likestillingsdirektiv om varer og tjenester, er denne problemstillingen blitt aktualisert i hele Europa. Frisørsalonger er i stor grad eiet og drevet av kvinner, og er vel neppe ansett som en ”kvinnefiendlig” bransje. Det er likevel grunn til å tydeliggjøre at dagens prisdifferensiering har en forretningsmessig bakgrunn. I en uttalelse til VG 4. juli uttaler NFFs direktør Olav Eikemo at han tar likestillingsombudets brev svært alvorlig, og har behov for å bringe de faktiske forhold på det rene. - Vårt yrke handler mye om salg av tid, og det tar vanligvis lengre tid med en dameklipp enn med en herreklipp, sier Eikemo. Det skal ikke diskrimineres ut fra kjønn. Hvis det tar like mye tid, skal prisen selvsagt være lik. Jeg er ikke fremmed for en kjønnsnøytral grunnpris, der det tas betalt for tidsbruk, hva slags klipp kunden ønsker og hvilke tilleggsbehandlinger som skal utføres, sier Eikemo i VGs oppslag om saken. Medlemshjelp Blant tiltakene som NFF vurderer for å tydeliggjøre prisene i salongene er å utforme en behandlings- og prismeny for medlemsbedriftene i tråd med de nye forskriftene. Man vil selvfølgelig også informere medlemmene om lovverk og direktiver. - NFF har ansvarsbevisste medlemmer, og forbundets administrasjon vil yte hjelp til bedriftsledere som vil være tydelig ikke-diskriminerende i priskommunikasjonen. Om det vil medføre endringer i sluttpris til kunde gjenstår å se. NFFs medlemsbedrifter har lenge vært opptatt av rettferdig prissetting for et godt utført håndverk.

Multimedia

Multimedia