Den rød-grønne regjeringa dreper distriktsgrisen!

Statens tilbud ved årets jordbrukforhandlinger spriker totalt med Soria-Moria erklæringen. Uten friske midler vil de verken klare å sikre utøverne i landbruket inntektsutvikling som andre grupper, sikre variert bruksstruktur over hele landet eller få til en klarere distriktsprofil.

Tilbudet fra Staten lyder på 580 millioner kroner mens Jordbrukets krav er på 1720 millioner. Det aller meste av tilbudet er et skattemessig grep med økt jordbruksfradrag, mens kun 100 millioner kroner er friske midler. Medregnet i finansieringen av tilbudet ligger en nedgang i målpris verdt 80 millioner kroner. For svinenæringa omfatter tilbudet redusert målpris med 1 krone pr. kilo, - eller 116 millioner kroner i redusert ramme for hele svinenæringa. Ut over dette foreslås det ingen endringer, verken på distriktstilskudd, dyretallsstøtte, avløserordninger eller prisnedskrivningstilskudd på fôrkorn. Innenfor alle disse ordningene hadde jordbruket krevd endringer slik Soria-Moria erklæringen i klare ordelag gikk inn for. Norsvin hadde et sterkt ønske om å styrke svineproduksjonen i distriktene. - De mest effektive besetningene i sentrale strøk tåler best en nedgang i målpris. Dette forsterker effekten av hevingen av konsesjonsgrensen fra den forrige regjeringen, og gjør at små enheter i distriktene slutter. I fjor sluttet hele 9 prosent av svineprodusentene, - de aller fleste fra distriktene, sier Norsvins styreleder Kristin Ianssen. Staten foreslår at satellitter i purkeringer skal miste muligheten for å få dyretallsstøtte og avløsertilskudd. Dette skal riktignok skje etter en nedtrapping over 5 år. Norsvin er sterkt faglig uenig i argumentasjonen fra Statens side, der de argumenterer med at deltagerne i purkeringer oppnår stordriftsfordeler og derfor ikke bør være berettiget samme tilskuddsutmålinger som andre besetninger av tilsvarende produksjonsomfang. Norsvin kan dokumentere at satellittene i dag får under halvparten av tilskuddene i forhold til ordinær produksjon med samme produksjonsvolum. For mer informasjon, kontakt: Kristin Ianssen, styreleder i Norsvin, tlf.: 95 18 37 87 Asbjørn Schjerve, org.sjef i Norsvin, tlf.: 91 12 55 93