Distriktsgrisen må få mer!

- Norsvin er ikke fornøyd med årets krav fra Jordbrukets forhandlingsutvalg, sier Norsvins styreleder Kristin Ianssen. Vi hadde ønsket klarere signaler om at landbruket selv ville demme opp for den store avskalling av svineproduksjonen i distriktene.

Norsvin hadde spilt inn ønsket om uendret målpris. Kravet fra jordbruket lyder her på en nedgang på 1 krone pr kilo eller nedgang på en total ramme på 115 millioner kroner for svineproduksjonen. Dette vil bli noe kompensert ved en forventet nedgang i kraftfôrpris på 3 øre pr kilo, omregnet til 13,5 øre pr kilo kjøtt. I tillegg kreves det økt dyretallsstøtte på 306 kroner/dyr for de 35 første purkene, noe som tilsvarer 19 øre pr kilo kjøtt for denne produksjonen. - Det er positivt at forhandlingsutvalget krever større dyretallstøtte for de mindre besetningene. Dette er i tråd med våre innspill. For å kunne akseptere en viss nedgang i målpris må dette kompenseres med budsjettstøtte. Men med en så stor nedgang i målpris som blir foreslått av Jordbrukets forhandlingsutvalg, burde dyretallstøtten ha vært enda større og innehatt enda klarere signaler for distriktsgrisen. Vi er klar over at volumveksten i svinenæringa nå gjør at vi når i taket for AMS (gul boks) i henhold til gjeldende WTO-avtale, og at målprisen derfor må reduseres noe, sier Ianssen. Markedssituasjonen gjør at det er naturlig å dreie noe av innteksmulighetene for svineprodusentene, spesielt de mindre brukene, fra pris til dyretallsstøtte. - Det som bekymrer oss mest er svekkelsen av svinemiljøene i distriktene. Soria-Moria erklæringen sier i klare ordelag at strukturprofilen må styrkes og at driftstilskuddsordningen skal gis en klarere distriktsprofil. Norsvin synes Jordbrukets forhandlingsutvalg bare delvis har tatt imot denne invitasjonen fra Regjeringen når det gjelder svineproduksjonen. Norsvin hadde forslått et langt sterkere grep, spesielt rettet mot mindre besetninger i distriktene. - Det må understrekes at årets krav også innehar en rekke positive elementer. Vi tenker her spesielt på de økte avløsersatsene ved sjukdom og ferie/fritid, samt ønske om å heve avskrivningssatsene for driftsbygninger. Det er også positivt for svinenæringa at kornøkonomien stabiliseres og at det stimuleres til mer dyrking av proteinkilder, sier Norsvins styreleder Kristin Ianssen. For mer informasjon: Kristin Ianssen, styreleder Norsvin, tlf. 69 89 42 43/ 95 18 37 87 Asbjørn Schjerve, organisasjonssjef Norsvin, tlf. 62 51 01 08/ 91 12 55 93 www.norsvin.no