STRUKTURGRISEN MÅ REDDES!

- Strukturendringen i svinenæringene går nå så raskt at vi er nødt til å sette inn tiltak for å demme opp utviklingen. Vi kan ikke komme i en slik situasjon at svinenæringa ikke lenger er med på å utføre landbrukets overordnede rolle her i landet, sa styreleder Kristin Ianssen i sin tale ved Norsvins årsmøte. Norsvin kan være villig til å redusere målprisen forutsatt at strukturtiltak settes inn.

Norsvins styreleder benyttet årsmøtet, som fant sted på Hurdalsjøen Hotell, 23. – 24. mars, til å slå et slag for ”strukturgrisen”. Ut fra Norsvins beregninger har ulempene ved å være små økt betraktelig etter den siste konsesjonshevingen i 2003. Det utgjør store forskjeller både på inntekts- og kostnadssida. Slakteriene har puljetillegg og kvantumsbonuser, mens kraftfôrbransjen har relativt store kvantumsrabatter. Bare disse variablene utgjør ca. 1000 kr pr. purke i forskjell i en besetning på 20 mot en på 50 purker. I tillegg kommer store forskjeller i arbeids- og byggekostnader. Hvis vi vil forsøke å bremse denne strukturutviklingen må det til en økt dyretallstøtte for de første 35 purkene. Det kompenserer for deler av skalaulempen.

- Norsvin har vurdert økt dyretallstøtte med 2000 kr for hver av de første 35 purkene som så viktig, at vi er villig til å gå med på å redusere målprisen med 50 øre for å få det igjennom. Skal vi bli tatt på alvor kan vi ikke si ”ja takk begge deler” men tørre å prioritere for å markere vårt syn, sier styreleder Kristin Ianssen.

Strukturutviklingen i norsk svineproduksjon går i svært stor hastighet. De siste 10 årene har antall besetninger blitt halvert, – og slik var det i tiåret før der igjen. Utviklingen vil fortsette selv med dagens konsesjonsgrenser, da det er langt igjen opp til konsesjonstaket. Fortsetter utviklingen i samme takt vil svinenæringa snart ikke lenger bety noe for storsamfunnet. En variert bruksstruktur med høy dyrevelferd bør legitimere en svineproduksjon som det er verdt å ta vare på!

Snaut 60 % av besetningene her i landet har under 31 purker, og disse står for 26 % av produksjonen. Dette er oftest brukere som utnytter gardens naturgitte potensiale ved å kombinere svineproduksjonen med annen husdyr- eller planteproduksjon. Det gir en robust arbeidsplass som har flere bein å stå på. Statistikken viser også at disse i hovedsak befinner seg i fylker eller områder som vi betegner som ”distrikt”. Norsvin ønsker å bremse avskallingen blant disse produsentene ved å gi ekstra økonomisk støtte. Dette er svært viktig for å opprettholde et landbruk i hele landet. Det sikrer viktig volum for slakteriene slik at de kan ligge spredt nok til å ta hånd om sau og storfe. Kraftfôrindustrien, avløserringen og veterinæren vil også kunne støtte seg på svineproduksjonen for å opprettholde tilbudet til de andre produksjonene.

For kontakt:

Styreleder i Norsvin, Kristin Ianssen, tlf 95 18 37 87