Norway Royal Salmon: Kjøpt 700 tonn MTB

Norway Royal Salmon (NRS) har kjøpt 700 tonn MTB i Region Nord for MNOK 115,3 i Nærings- og Fiskeridepartementets auksjon i dag. Denne økningen i MTB øker NRS sine vekstmuligheter ytterligere i et produksjonsområde med gode forutsetninger for god drift.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 

Charles Høstlund, CEO: +47 994 18 449

Ola Loe, CFO: +47 911 79 411

Om Norway Royal Salmon:

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 39 326 tonn MTB for lakseoppdrett fordelt på 34 646 tonn MTB i Region Nord lokalisert i Vest-Finnmark og Troms og 4 680 tonn MTB i Region Sør i området omkring Haugesund. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 3 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 10 oppdrettskonsesjoner, samt Arctic Fish på Island. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Kontakter

  • Norway Royal Salmon ASA
    Ferjemannsveien 10, 7014 Trondheim Postboks 2608, Sentrum 7414 Trondheim
    +47 73 92 43 00
  • Ola Loe

    Finansdirektør

Abonner