Ansetter Petter Jansen som administrerende direktør

(Oslo, 6. juli 2006) Norwegian Property ASA (NOTC: NPRO) har ansatt Petter Jansen (50) som administrerende direktør. Jansen tiltrer 28. august 2006.
 
- Norwegian Property er i støpeskjeen. Selskapet har en solid plattform og ambisjoner om å sette en ny standard for eiendomsbransjen i Norge. Vi har ønsket oss en leder med bred erfaring og som har skapt gode økonomiske resultater. Det har vi funnet i Petter Jansen, og jeg er glad for at han nå blir toppleder i selskapet, sier styreformann Knut Brundtland i Norwegian Property ASA.
 
- Norwegian Property er en nyskapning i det norske markedet. I løpet av de neste månedene skal jeg etablere en helt ny organisasjon med nødvendig bransjekunnskap og med strategisk og operasjonell tyngde. Vi skal også vurdere flere potensielle transaksjoner og forberede en børsnotering av selskapet. Jeg ser frem til å utvikle Norwegian Property videre, sier Petter Jansen.
 
Norwegian Property har siden etableringen våren 2006 bygget seg opp en solid portefølje av attraktive næringseiendommer, og selskapet har som mål å lede an i utviklingen av den norske eiendomsbransjen. Det skal blant annet gjøres i samspill med internasjonale kapitalmarkeder, der selskapet allerede har fått en god mottagelse. Norwegian Property skal utvikles til det største og mest likvide alternativet for investorer som ønsker å satse på det norske eiendomsmarkedet.
 
Norwegian Property har kjøpt eller inngått avtaler om kjøp av 40 eiendommer. Totalt areal for disse eiendommene er tilnærmet 505.000 kvadratmeter, med en snittstørrelse per eiendom på 12.600 kvadratmeter. Gjennomsnittlig gjenværende løpetid på leiekontraktene er 7,8 år og ledigheten i underkant av 1 prosent. De 40 eiendommene har en samlet verdi på rundt 12,7 milliarder kroner, med en brutto leie de neste fire kvartalene på tilnærmet 770 millioner kroner. Porteføljen er kjøpt til en gjennomsnittlig implisitt netto yield etter skattejusteringer på om lag 6 prosent.
 
Petter Jansen var administrerende direktør i SAS Braathens frem til juni i år. Før det var han konserndirektør med ansvar for personkundeområdet i DnB og direktør i Postbanken fra 1996 til 2004. Han var også sjef for Hovedflyplassen på Fornebu i perioden 1993 til 1996. Jansen har også hatt en rekke lederstillinger i Forsvaret. Petter Jansen har sin utdannelse blant annet fra Krigsskolen og Hærens Stabsskole. Han har gjennomført Forsvarshøgskolen i Østersund, parallelt med studier ved Østersund Økonomiske Høgskole 1986-88. I tillegg har han gjennomført Senior Executive Programme ved London Business School i 2003.  
 
 
Om Norwegian Property ASA
Norwegian Property ASA skal tilby investorer et likvid investeringsalternativ eksponert mot norsk næringseiendom. Selskapet investerer i større, sentralt beliggende næringseiendommer i de største norske byene. Det langsiktige målet er å bli det største og mest likvide investeringsalternativet innen norsk næringseiendom. Norwegian Property er notert på OTC-listen, med ticker NPRO, og har til hensikt å søke om børsnotering i Oslo i andre halvår 2006.
For ytterligere informasjon: www.norwegianproperty.no
 
Kontaktperson:
Knut Brundtland, styrets leder                                           telefon: 40 06 20 20
Petter Jansen, påtroppende administrerende direktør         telefon: 90 09 87 28

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner