Arkitektkonkurranse for Tingvallautstikkeren på Aker Brygge

Den åpne prosjektkonkurransen om restaurant/servicebygg på Tingvallautstikkeren på Aker Brygge er nå avsluttet. Resultatet ble offentliggjort av Norwegian Property under en tilstelning i utstillingslokalet på Aker Brygge fredag 13. februar - hvor alle bidragsytere var invitert. I alt var 43 meget kvalifiserte bidrag kommet mottatt til juryens vurdering.
 
Juryen har bestått av følgende medlemmer:
 
Kristin Jarmund
Jonas Norsted
Gisle Nataas
Wolfgang Töpfer
Aili Klami
 
De innsendte forslag er evaluert og vurdert på bakgrunn av følgende overordnede kriterier:
Oppfyllelse av reguleringsplanen
Grad av arealeffektivitet
Bygningens og uteområdets samlede attraksjonsverdi- signalbygg (moderne og fremtidsrettet)
Forslagets helhetlige grep, med tilknytning til omkringliggende bebyggelse og byrom og siktlinjer
Arkitektoniske kvaliteter, materialvalg og funkjonelle løsninger
Valg av løsninger som gir lang levetid og bestandighet i et livsløpsperspektiv.
 
I tillegg har det vært Norwegian Propertys ønske å kunne gi yngre, nytenkenkende arkitekter muligheten til å være med på å utvikle et moderne og fremtidsrettet signalbygg på Aker Brygge.
 
1. premie gikk til Alliance arkitekter AS fra Oslo, i samarbeid med kontoret MAPT fra København, som dermed ble vinneren av konkurransen om nybygget på Tingvallautstikkeren på Aker Brygge i Oslo. Prosjektet er en restaurantbygning, som også skal romme servicefunksjoner for småbåthavnen. Mottoet for vinnerforslaget er «Bølgen».
De som tegnet vinnerutkastet hos Alliance arkitekter AS var Harald Martin Gjøvaag - arkitekt MNAL, Peter Constantineanu - arkitekt, Charlotte Helleland - arkitekt MNAL og Käthe Hermstad - arkitekt. For samarbeidspartneren MAPT fra København tegnet Anders Lendager - arkitekt MAA, Chris von Mach - arkitekt MAA, Jenny Haraldsdóttir - arkitekt MAA og Mads Møller - arkitekt MAA.

2. premie gikk til Arkitekturlaboratoriet AS (a-lab) med utkastet «Two To Tango». Medarbeidere hos a-lab var sivilarkitektene Adnan Harambasic, Odd Klev, Geir Haaversen, Katrine Holm og Joana Sa Lima, og Andreas Tingulstad,  Emma Helin og Jarand Midtgaard.

3. premie gikk til Sivilarkitekt MNAL Ragnar Os for forslaget «Tre vannrett». Forslaget ble produsert med støtte fra Lund & Slaatto Arkitekter AS.

Forslaget «Lancing» av Indarc ble innkjøpt. Det var tegnet av Jan-Wang Norderud - sivilarkitekt MNAL, Pavel A. Fomenko - arkitekt, Benedikt Weyermann - ark.dip.ing og Nelle Giebsch - ark.dip.ing.

Forslagene «Tangenten», av WDW Arkitekter AS - tegnet av Dag Øfsdahl og Kim Von der Lieth, og «Champagnebobler», tegnet av Mestres Wåge Arquitectes SCP, fikk begge hedrende omtale.
 

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner