AVTALE OM SALG AV FINNESTADVEIEN 44, STAVANGER

Norwegian Property ASA har inngått avtale om salg av Finnestadveien 44 i Stavanger. Brutto eiendomsverdi er avtalt til omkring NOK 733 millioner, som er omkring NOK 42 millioner over balanseført verdi fra første kvartal 2014. Kjøpere er datterselskaper av W. P. Carey Inc. (NYSE: WPC).

Eiendommen av består av to kontorbygg, et nybygg på 3 600 kvadratmeter som ble overtatt av leietaker i juni 2014, og et eksisterende bygg på 22 000 kvadratmeter som ble oppført i 1975/1983. Eiendommen er utleid på langsiktig leiekontrakt til Total E&P Norge AS. Salget skjer ved overdragelse av selskapene Eltofi AS og Finnestadveien 44 ANS. Basert på normale betingelser for sluttføring av transaksjonen forventes kjøpers overtakelse å skje i august 2014. Ved overtakelse er forventet årlig leieinntekt omkring NOK 45 millioner.

Salget er i tråd med Norwegian Propertys strategi for aktiv forvaltning av porteføljen. Etter salget vil Norwegian Propertys eiendommer i Stavanger utgjør omkring 9 prosent av porteføljens totale verdier og 13 prosent av totale leieinntekter (basert på rapporterte tall per mars 2014).

DNB Næringsmegling har vært rådgiver i transaksjonen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Olav Line, Administrerende direktør Norwegian Property, telefon +47 482 54 149

Svein Hov Skjelle, Finans- og investeringsdirektør Norwegian Property, telefon +47 930 55 566

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter Verdipapirhandelloven §5-12.

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 41 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 15 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner