Dag Fladby blir investeringsdirektør i Norwegian Property

(Oslo, 20. oktober 2006) Dag Fladby (38) er ansatt som investeringsdirektør (CIO) i Norwegian Property ASA, der den nyansatte toppsjefen Petter Jansen er i ferd med å bygge opp organisasjonen. Fladby vil inngå i selskapets ledergruppe.
 
Dag Fladby kommer fra Altia Corporation Oy, der han siden august 2005 har vært direktør med ansvar for konsernets forretningsutvikling. Før dette var Fladby en av nøkkelpersonene i oppbyggingen av Scandinavian Beverage Group (SBG). Han begynte i selskapet i 1995 og var konsernsjef da SBG etter en vellykket vekstperiode ble solgt til Altia Corporation ved utløpet av 2004. Dag Fladby er utdannet Master of business and marketing ved BI, Oslo Handelshøyskole fra 1993.
 
-  Dag Fladby har dokumentert sin evne til å drive forretningsutvikling. Han ledet SBG i en meget vellykket vekstfase. I tillegg til å sikre en sterk organisk vekst og en god resultatutvikling, var Fladby sentral i en rekke vellykkede fusjoner og oppkjøp. Hans erfaring og kompetanse vil vi nå få glede av i videreutviklingen av Norwegian Property, sier adm. direktør Petter Jansen.
 
Norwegian Property ble etablert i april i år, og har foreløpig investert i alt 14,4 milliarder kroner i 41 eiendommer. Eiendommene består av meget attraktive kontor- og butikklokaler i Oslo og Stavanger. Leietakerne er solide og anerkjente norske foretak.  Leieavtalene har en gjennomsnittlig gjenstående løpetid på nær åtte år. Eiendomsmassen er på i alt 590.000 kvadratmeter, og 99 prosent av arealene er utleid. Norwegian Property planlegger børsintroduksjon i løpet av fjerde kvartal i år, og selskapet har som mål å bli ledende i Norge.
 
Om Norwegian Property ASA
Norwegian Property ASA skal tilby investorer et likvid investeringsalternativ eksponert mot norsk næringseiendom. Selskapet investerer i større, sentralt beliggende næringseiendommer i de største norske byene. Det langsiktige målet er å bli det største og mest likvide investeringsalternativet innen norsk næringseiendom. Norwegian Property er notert på OTC-listen, med ticker NPRO, og har til søkt om notering ved Oslo Børs.
 
For ytterligere informasjon: www.norwegianproperty.no
 
Kontaktperson:
Petter Jansen, administrerende direktør        telefon:  90 09 87 28

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner