Emisjon - Investorpresentasjon

Vedlagt oversendes presentasjonmateriale utarbeidet i forbindelse med forslag om emisjon i Norwegian Property ASA. Presentasjonen er basert på resultatpresentasjonen for 1. kvartal, men inneholder oppdatert informasjon knyttet til utviklingen i hotellmarkedet og informasjon om den foreslåtte emisjonen.

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner

Dokumenter og linker