Emisjon i Norwegian Property ASA

Norwegian Property ASA ("Selskapet") har engasjert SEB Enskilda ASA og Pareto Securities ASA ("Tilretteleggerne") for å tilrettelegge og gjennomføre en rettet aksjeemisjon mot profesjonelle norske og internasjonale investorer.
 
Samlet proveny i den planlagte emisjonen vil utgjøre omkring NOK 500 millioner. Antallet nye aksjer utgjør omkring 7% av nåværende utestående aksjer. Tegningskursen vil bli bestemt gjennom en "book-building" prosess. De nye aksjene vil bli utstedt i henhold fullmakter etablert på ekstraordinær generalforsamling 4. oktober 2006. Større institusjonelle og langsiktige investorer vil få prioritet i tildeling.
 
Formålet med emisjonen er å finansiere oppkjøp av ytterligere eiendommer. Eiendomsmarkedet i Norge og antallet transaksjoner er fortsatt veldig aktivt og robust i 2007. Selskapet vurderer i øyeblikket flere potensielle transaksjoner. Hovedtyngden av disse vil bli konkludert i løpet av 2. kvartal. Selskapet er nå i utgangspunktet fullt investert, og egenkapitalen innhentet i 2006 er benyttet i tidligere transaksjoner. Den nye egenkapitalen vil derfor benyttes mot de spesifikke eiendomskjøp som nå vurderes. Ytterligere detaljer om disse vil ikke bli offentliggjort i forbindelse med emisjonen.
 
Styret vil foreslå et utbytte på NOK 2,50 per aksje for 2006 på den ordinære generalforsamlingen som avholdes 4. mai 2007. De nye aksjene vil ha de samme rettighetene som eksisterende aksjer, herunder rett til å motta utbytte.
 
A. Wilhelmsen gruppen, Fram Management og Opplysningsvesenets Fond, alle aksjonærer som er representert i selskapets styre, vil delta i emisjonen.
 
Aksjene som tegnes i emisjonen vil bli overført til tegnere ved betaling ved hjelp av aksjer som stilles til rådighet for Tilretteleggerne av den eksisterende aksjonæren A. Wilhelmsen Capital ("Utlåner") gjennom en standardisert aksjelånsavtale. Alle de tegnede aksjene i emisjonen vil derfor kunne omsettes umiddelbart etter at tildeling er meddelt til investorene. De lånte aksjene vil returneres til Utlåner så snart de nye aksjene er utstedt.
 
Emisjonen forutsetter vedtak i Norwegian Property's styre.
 
For ytterligere informasjon, kontakt:
 
Administrerende direktør Petter Jansen, mobil + 47 900 98 728
Økonomi- og finansdirektør Svein Hov Skjelle, mobil + 47 930 55 566
 
Norwegian Property ble etablert i 2006 og er en av Norges største eiendomsinvestorer. Selskapet har som mål å gi private og institusjonelle investorer tilgang til et stort, likvid og veldiversifisert og attraktivt priset investeringsalternativ. Selskapet fokuserer på markedet for sentralt lokaliserte forretningseiendommer.
 
De første eiendommene ble overtatt i juni 2006. Fra juni 2006 til januar 2007 har Norwegian Property investert 17.2 millioner kroner i 55 eiendommer i Oslo, Stavanger og Bergen. Leietakerne omfatter noen av Norges mest solide og attraktive selskaper. Porteføljen omfatter totalt 723.000 kvadratmeter og har en årlig brutto leieinntekt på 1 064 millioner kroner. Norwegian Property ble notert på Oslo Børs 15. november 2006. Total børsverdi er i omkring 7,3 milliarder kroner. I overkant av 60% av aksjene eies av utenlandske investorer. Selskapets langsiktige ambisjon er å bli det ledende nordiske børsnoterte eiendomsselskapet.
 
For ytterligere informasjon: www.norwegianproperty.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner