Endringer i konsernledelsen i Norwegian Property

 

I forbindelse med at Olav Line, som tiltrer som ny CEO i Norwegian Property den 1. januar 2010, ønsker å sette sammen en ny ledergruppe i selskapet, har fungerende CEO og CFO Mari Thjømøe ønsket å fratre sin stilling i selskapet.

 

Mari Thjømøe tiltrådte som CFO i Norwegian Property i januar 2009, og hun har fungert som selskapets CEO i de tre siste månedene. Styreleder Tormod Hermansen har akseptert Thjømøes ønske om å fratre med virkning fra og med 31. desember 2009.

 

”Thjømøe har stått i spissen for et omfattende arbeid med refinansiering og styrking av selskapet finansielt, et arbeid som har vært en vesentlig faktor i selskapets økte børskurs i 2009. Driften i selskapet er nå god, og vi takker henne for meget god innsats og ønsker henne lykke til videre”, uttaler Hermansen.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

 

Styreleder Tormod Hermansen

Telefon: +47 91 70 52 20

 

www.norwegianproperty.no

www.npro.no

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner