Fulltegnet emisjon på 500 millioner kroner i Norwegian Property

Det henvises til pressemelding 28. mars 2007 angående den rettede emisjonen i Norwegian Property ASA ("selskapet").
 
Den rettede emisjonen er fullført og styret har i dag vedtatt å utstede 6.968.641 millioner aksjer til en tegningskurs på 71,75. Totalt emisjonsproveny blir dermed ca. NOK 500 millioner kroner. De nye aksjene vil bli utstedt i henhold til fullmakt fra ekstraordinær generalforsamling 4. oktober 2006 med pålydende verdi kroner 25. Emisjonen omfatter omkring 7 % av tidligere registrert aksjekapital.
 
Formålet med emisjonen er å finansiere oppkjøp av ytterligere eiendommer. Eiendomsmarkedet i Norge er fortsatt veldig aktivt og robust i 2007. Selskapet vurderer i øyeblikket flere potensielle transaksjoner. Hovedtyngden av disse vil bli konkludert i løpet av 2. kvartal. Selskapet er nå i utgangspunktet fullt investert, og egenkapitalen innhentet i 2006 er benyttet i tidligere transaksjoner. Den nye egenkapitalen vil derfor benyttes mot de spesifikke eiendomskjøp som nå vurderes.
 
A. Wilhelmsen gruppen, Fram Management og Opplysningsvesenets Fond, alle aksjonærer som er representert i selskapets styre, har tegnet aksjer i den rettede emisjonen.
 
Aksjer tildelt i den rettede emisjonen består av aksjer gjort tilgjengelig for Tilretteleggerne av eksisterende aksjonærer basert på en Låneavtale mellom Tilretteleggerne og A. Wilhelmsen Capital ("Utlåner"). Alle aksjene tildelt i den rettede emisjonen kan handles umiddelbart etter tildeling til aksjonærene.
 
Den rettede emisjonen ble tilrettelagt av SEB Enskilda ASA og Pareto Securities ASA.
 
For ytterligere informasjon, kontakt:
 
Administrerende direktør Petter Jansen, mobil + 47 900 98 728
Økonomi- og finansdirektør Svein Hov Skjelle, mobil + 47 930 55 566
 
Norwegian Property ble etablert i 2006 og er en av Norges største eiendomsinvestorer. Selskapet har som mål å gi private og institusjonelle investorer tilgang til et stort, likvid og veldiversifisert og attraktivt priset investeringsalternativ. Selskapet fokuserer på markedet for sentral lokaliserte forretningseiendommer.
 
De første eiendommene ble overtatt 1. juni 2006. Fra juni 2006 til januar 2007 har Norwegian Property investert 17.2 millioner kroner i 55 eiendommer i Oslo, Stavanger og Bergen. Leietakerne omfatter noen av Norges mest solide og attraktive selskaper. Porteføljen omfatter totalt 723.000 kvadratmeter og har en årlig brutto leieinntekt på 1 064 millioner kroner. Norwegian Property ble notert på Oslo Børs 15. november 2006. Total børsverdi er omkring 7,6 milliarder kroner (inkludert aksjene som utstedes i den rettede emisjonen). I overkant av 60% av aksjene eies av utenlandske investorer. Selskapets langsiktige ambisjon er å bli det ledende nordiske  børsnoterte eiendomsselskapet.
 
For ytterligere informasjon: www.norwegianproperty.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner