Gjennomfører kjøp av Grev Wedels Plass 9

Norwegian Property ASA (NOTC: NPRO) har inngått endelig kontrakt med Astrup Fearnley AS om kjøp av Grev Wedels Plass 9.
 
Endelig kjøpesum justert for skatt er 754 millioner kroner. Eiendommen har et areal på 28.299 kvadratmeter, inkludert en mindre eiendom i Skippergaten 3, og inkluderer 162 parkeringsplasser.
 
Overtagelse av eiendommen skjer 31. august 2006.
 
Brutto leieinntekt er 44,2 millioner kroner, hvilket gir en netto yield på 5,6 prosent. Eiendommen er fullt utleid.
 
For ytterligere detaljer om transaksjonen, se melding datert 11. juli 2006.
 
Om Norwegian Property ASA
Norwegian Property ASA skal tilby investorer et likvid investeringsalternativ, eksponert mot norsk næringseiendom. Selskapet investerer i større, sentralt beliggende næringseiendom i de største norske byene. Det langsiktige målet er å bli det største og mest likvide investeringsalternativet innen norsk næringseiendom. Norwegian Property er notert på OTC-listen, med ticker NPRO, og har til hensikt å søke om børsnotering i Oslo i andre halvår 2006.
 
For ytterligere informasjon: www.norwegianproperty.no
 
For ytterligere informasjon, kontakt:
Norwegian Property, ved styrets leder, Knut Brundtland på telefon: 400 62 020

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner