Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling følger vedlagt. Generalforsamlingen avholdes i Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo, tirsdag 17. juni 2008 kl 16.30.
 
Det vil på generalforsamlingen foreslås at aksjekapitalen forhøyes med NOK 2 403 846 150, fra NOK 2 637 039 250 til NOK 5 040 885 400 ved utstedelse av 99 153 846 nye aksjer hver pålydende NOK 25. Aksjekapitalutvidelsen foreslås gjennomført som en tegningsrettsemisjon til tegningskurs kr. 26.

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner

Dokumenter og linker