Innkalling til generalforsamling 2009

Innkalling til Norwegian Propertys ordinære generalforsamling
følger vedlagt. Generalforsamlingen avholdes på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo, torsdag 30. april 2009 kl 11.00.
 
Innkallingen med påmelding samt tilhørende årsregnskap og årsberetning sendes til hver enkelt aksjonær og er videre tilgjengelig på selskapets hjemmesider www.norwegianproperty.no.
 

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner

Dokumenter og linker