Innstilling fra valgkomiteen i Norwegian Property ASA

Valgkomiteen har bestått av Tor Bergstrøm (leder) og Egil K. Sundbye.
Som følge av lengre sykefravær for valgkomiteens leder har Egil K. Sundbye fungert som leder og stått for komiteens arbeid.
Arbeidet er gjort i dialog med selskapets største norske aksjonærer. Valgkomiteen har mottatt styrets egenevaluering og har hatt dialog med samtlige styremedlemmer.
 
Styret
Styrets leder Knut Brundtland, har meddelt valgkomiteen at han ønsker å trekke seg fra styret.
 
Komiteen mener antall medlemmer i styret bør økes fra fem til seks.
Komiteen foreslår at generalforsamlingen velger følgende to nye styremedlemmer:
 • Widar Salbuvik ( 49)
 • Thorild Widvey (52)
Vidar Salbuvik foreslås som styrets leder.
Begge har bekreftet at de er kandidater til de respektive styreverv, og begge foreslås valgt for en periode på to år.
Fra kandidatenes CV`er nevnes følgende:
 
Widar Salbuvik
 • Daglig leder i Widar Salbuvik AS
 • Styreformann A/S Ludwig Movinkels Rederi
 • Styreleder Trico Supply ASA
 • Styreleder Furuholmen Eiendom AS
 • Styreleder Argentum (trer ut etter årets generalforsamling)
 • Styremedlem Springfondet AS
 • Styremedlem Styrelederskolen AS
 
Thorild Widvey
 • Stortingsrepresentant (H) fra Rogaland 1989 - 1997
 • Vararepresentant til Stortinget 1985 - 1989
 • Statssekretær i Fiskeridepartementet Bondevik II 2002 - 2003
 • Statssekretær i Utenriksdepartementet Bondevik II 2003 - 2004
 • Olje- og energiminister i Bondevik II 2004 - 2005
 • Styremedlem Tromsø 2018
 • Styremedlem Bjørge ASA
 • Styremedlem Deep Ocean ASA
 • Styremedlem RXT ASA
 • Styremedlem Akva Group ASA
 • Medlem av hovedstyre i Norsk Sjømannsmisjon
 
 
De øvrige styremedlemmer er ikke på valg. Etter valg som innstilt vil styret bestå av Widar Salbuvik (leder), Hege Bømark, Jostein Devold, Torstein Tvenge, Anne Birgitte Fossum og Thorild Widvey.
 
Honorar til styrets medlemmer
For 2007 foreslås et honorar til styrets leder på kr. 400 000 og til styrets øvrige medlemmer på 200 000 pr. år.
 
Valgkomiteen
Det foreslås at valgkomiteen utvides fra to til tre medlemmer.
Følgende medlemmer foreslås:
 • Tom Furulund (leder) - AWilhelmsen
 • Lise Lindbäck - Vital
 • Egil K. Sundbye - Opplysningsvesenets fond (gjenvalg)
 
Honorar til valgkomiteens medlemmer
Det foreslås følgende honorar til valgkomiteens medlemmer:
 • Komiteens leder kr 25 000 pr år
 • Komiteens øvrige medlemmer kr 15 000 pr. år
 
Oslo, 8. mai 2008
Egil K. Sundbye

Kontakter

 • Norwegian Property ASA

Abonner