Intensjonsavtale inngått

Norwegian Property ASA har inngått en intensjonsavtale og startet eksklusive forhandlinger med Rasmussen-Gruppen om kjøp av 13 eiendommer - 11 i Nydalen og 2 på Økern, alle beliggende i Oslo kommune. Totalareal for eiendommene utgjør ca. 123.000 kvm.

Intensjonsavtalen inneholder sedvanlige forbehold rundt teknisk, finansiell og juridisk due diligence. Forbeholdene må løftes senest 11. desember og endelig kjøpekontrakt planlegges inngått 18. desember. Overtagelse og oppgjør vil finne sted tidlig i 2007.

Avtalepartene er enige om å ikke offentliggjøre detaljene på transaksjonen før endelig kjøpekontrakt inngås.
Norwegian Property ASA anser transaksjonen som attraktiv for selskapet både operasjonelt og finansielt.

Kontaktpersoner:
 
Petter Jansen, Administrerende direktør telefon: 90 09 87 28
Dag Fladby, Investeringsdirektør telefon: 90 89 19 35

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner