Kjøp av Ibsen-kvartalet godkjent av selgers generalforsamling

Eierne av C. J. Hambros plass 2 har i sin ekstraordinære generalforsamling godkjent salget til Norwegian Property ASA (NOTC: NPRO).
 
Eiendommen kjøpes for 1,18 milliarder kroner. Med eksisterende leieavtaler gir dette en implisitt yield etter skatt på 5,1 prosent. Gjennomsnittlig gjenværende leietid er 7,7 år. Eiendommen er på ca 38.000 kvadratmeter og har et antatt attraktivt fremtidig utviklingspotensial.
 
- Ibsen-kvartalet er en av Oslos mest attraktive kontoreiendommer. Leieinntektene på eiendommen vil de nærmeste årene tilpasses dagens markedsleie. I tillegg har eiendommen et sannsynlig utviklingspotensial. Dette vil bidra til en god økning i inntektene på denne eiendommen i årene som kommer, sier styrets leder, Knut Brundtland.
 
Norwegian Property har nå en eiendomsportefølje bestående av 31 bygg, med totalt bruttoareal på om lag 410.000 kvadratmeter. I tillegg er det inngått intensjonsavtaler for to bygg. Gjennomsnittlig gjenværende løpetid på leiekontraktene i nåværende portefølje er ca. 8 år. Porteføljen er kjøpt til en gjennomsnittlig implisitt yield etter skatt på ca. 6 prosent.
 
                                                            
Om Norwegian Property ASA
Norwegian Property ASA skal tilby investorer et likvid investeringsalternativ, eksponert mot norsk næringseiendom. Selskapet investerer i større, sentralt beliggende næringseiendom i de største norske byene. Det langsiktige målet er å bli det største og mest likvide investeringsalternativet innen Norsk næringseiendom. Norwegian Property er notert på OTC-listen, med ticker NPRO, og har til hensikt å søke om børsnotering i Oslo i andre halvår 2006.
 
For ytterligere informasjon: www.norwegianproperty.no
 
Kontaktperson:
Norwegian Property ASA, ved styrets leder, Knut Brundtland på telefon: 400 62 020

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner