Kjøper Grev Wedels plass 9 - øker porteføljen med 28.000 m²

Norwegian Property ASA (NOTC: NPRO) har inngått intensjonsavtale med Astrup Fearnley AS om kjøp av Grev Wedels Plass 9. Kjøpesummen justert for skatt er 755 millioner kroner.
 
Norwegian Property ASA kjøper Grev Wedels plass 9 fra Astrup Fearnley AS for 755 millioner kroner. Bygget har et samlet areal på omkring 28.000 kvadratmeter. Leietakere er blant andre Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst, Dagens Næringsliv og flere Astrup Fearnley-eide selskap. Gjennomsnittlig gjenværende leietid er ca. 7 år, og det er ingen ledighet.
 
Transaksjonen vil etter planen bli gjennomført i løpet av august måned, med vanlige forbehold knyttet due diligence, endelig finansiering og endelig avtale. Etter gjennomføring av denne transaksjonen vil selskapets eiendomsportefølje bestå av 41 eiendommer, hvorav 40 allerede er overtatt. Totalt areal vil være tilnærmet 533.000 kvadratmeter, med en gjennomsnittsstørrelse per eiendom på 13.000 kvadratmeter. Gjennomsnittlig gjenværende løpetid på leiekontraktene vil være 7,8 år og ledigheten i underkant av en halv prosent. Etter ovennevnte transaksjon har selskapet foretatt investeringer i eiendommer til en verdi av tilnærmet 13,5 milliarder kroner. Brutto kontraktsfestet leie (2H06/1H07) er på tilnærmet 815 millioner kroner. Eiendomsporteføljen er kjøpt til en gjennomsnittlig implisitt netto yield etter skattejusteringer på om lag 6 prosent.
 
 Om Norwegian Property ASA
Norwegian Property ASA skal tilby investorer et likvid investeringsalternativ, eksponert mot norsk næringseiendom. Selskapet investerer i større, sentralt beliggende næringseiendom i de største norske byene. Det langsiktige målet er å bli det største og mest likvide investeringsalternativet innen norsk næringseiendom. Norwegian Property er notert på OTC-listen, med ticker NPRO, og har til hensikt å søke om børsnotering i Oslo i andre halvår 2006.
 
For ytterligere informasjon: www.norwegianproperty.no
 
Kontaktperson:
Norwegian Property ASA, ved styremedlem Egil Sundbye på telefon: 45 00 53 02
 

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner