Kjøper sentrale eiendommer på Skøyen med 44.000 m2

Norwegian Property ASA (NOTC: NPRO) har inngått avtale om kjøp av Drammensveien 134 (bygg 2-6) og Drammensveien 149 (Esso-bygget). Kjøpesummen er om lag 1 milliard kroner.
 
Norwegian Property ASA kjøper Drammensveien 134 (bygg 2 - 5), Drammensveien 134 (bygg 6 - parkeringshuset) og Drammensveien 149 (Esso-bygget), fra Høegh Invest Eiendom AS, for om lag 1 milliard kroner. Eiendommene har et samlet areal på tilnærmet 44.000 kvadratmeter. Årlig bruttoleie utgjør for tiden 59,9 millioner kroner. Gjennomsnittlig gjenværende leietid er 4,9 år. Kjøpesummen tilsvarer en implisitt netto yield på 5,5 prosent.
 
Dagens leie ligger etter Norwegian Propertys syn under markedsleie i Skøyen-området. Dette vurderes å gi en oppside når kontraktene reforhandles. I tillegg har eiendommene et ikke ubetydelig utviklingspotensial og en forkjøpsrett på overtagelse av nabotomten til Drammensveien 149 ("Esso-stasjonen").
 
I tillegg til de ovennevnte byggene overtar Norwegian Property ASA, i en separat transaksjon, Høegh Invest Eiendom AS 25 prosent eierandel i Drammensveien 134 KS (som omfatter Drammensveien 134, bygg 1 og kontordelen av bygg 6). Dette kjøpet fører til at Norwegian Propertys eierandel i Drammensveien 134 KS øker til 100 prosent. Norwegian Property har dermed overtatt hele Høegh Invest Eiendoms portefølje på Skøyen.
 
Etter ovennevnte transaksjoner besitter Norwegian Property næringseiendom på Skøyen med totalareal på tilnærmet 106.000 kvadratmeter og en bruttoleie (2H06/1H07) på om lag 174 millioner kroner.
 
Etter gjennomføring av denne transaksjonen, og med forventet gjennomføring av to tidligere inngått intensjonsavtaler, vil selskapets eiendomsportefølje bestå av 40 eiendommer. Totalt areal vil være tilnærmet 505.000 kvadratmeter, med en snittstørrelse per eiendom på 12.600 kvadratmeter. Gjennomsnittlig gjenværende løpetid på leiekontraktene vil være 7,8 år og ledigheten i underkant av 1 prosent. Etter ovennevnte transaksjon har selskapet avtaler for overtagelse av eiendom verdt tilnærmet 12,7 milliarder kroner, med en brutto leie (2H06/1H07) på tilnærmet 770 millioner kroner. Porteføljen er kjøpt til en gjennomsnittlig implisitt netto yield etter skattejusteringer på om lag 6 prosent.
 
Norwegian Property varslet i melding av 12. juni 2006 at selskapet forhandlet om overtagelse av eiendommer til en verdi av 2 - 3 milliarder kroner. Eiendommene i Drammensveien 134 og 149 var blant disse. I tillegg har selskapet den siste tiden igangsatt nye prosesser slik at man på nåværende tidspunkt er i forhandling om kjøp av eiendom for ytterligere NOK 2-2,5 milliarder.
 
 
 
Om Norwegian Property ASA
Norwegian Property ASA skal tilby investorer et likvid investeringsalternativ, eksponert mot norsk næringseiendom. Selskapet investerer i større, sentralt beliggende næringseiendom i de største norske byene. Det langsiktige målet er å bli det største og mest likvide investeringsalternativet innen Norsk næringseiendom. Norwegian Property er notert på OTC-listen, med ticker NPRO, og har til hensikt å søke om børsnotering i Oslo i andre halvår 2006.
 
For ytterligere informasjon: www.norwegianproperty.no
 
Kontaktperson:
Norwegian Property ASA, ved styrets leder, Knut Brundtland på telefon: 400 62 020

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner