Meldepliktig handel i Norwegian Property ASA

Tamelin Invest AS, nærstående til Petter Jansen, administrerende direktør i Norwegian Property ASA og primærinnsider, har 19.11. 2008 forlenget terminkontrakt på  35 000 aksjer i Norwegian Property ASA med terminkurs nok 8,9691 med forfall 19.5 2009.
Petter Jansen og nærstående eier etter dette 35 000 aksjer på termin og 40 000 ordinære aksjer i Norwegian Property ASA.

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner