Meldepliktig handel i Norwegian Property ASA

Tamelin Invest AS, nærstående til Petter Jansen, administrerende direktør i Norwegian Property ASA og primærinnsider, har i dag 16.5. 2007 kl 12.20 kjøpt 35 000 aksjer i Norwegian Property ASA lagt på termin med terminkurs nok 84,3379 med forfall 16.11 2007. Petter Jansen og nærstående eier etter dette 75 000 aksjer på termin i Norwegian Property ASA.

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner