Norwegian Property AS - Etablerer ledende norsk eiendomsselskap

(Oslo, 18. mai 2006) Norwegian Property AS er nå etablert, og forventes å bli det største norske børsnoterte eiendomsselskapet i løpet av 2006. Selskapet er allerede i ferd med å sluttføre kjøp av eiendom for over 10 milliarder kroner. Det er planlagt å investere ytterligere 5 milliarder kroner i næringseiendom i Norge før selskapet forventes å bli børsnotert i andre halvår 2006.
 
Norwegian Property AS er et nytt norsk eiendomsselskap. Selskapet er etablert for å gi både private og institusjonelle investorer tilgang til et stort, likvid, veldiversifisert og attraktivt priset investeringsalternativ med god eksponering mot markedet for sentralt beliggende næringseiendommer.
 
- Etableringen av Oslo Areal og Norgani Hotels i 2005 har vist at både norske og utenlandske investorer verdsetter større, likvide og godt diversifiserte eiendomsselskaper. Med Norwegian Property etablerer vi nå det som raskt forventes å bli det største norske børsnoterte eiendomsselskapet. Etableringen er meget godt mottatt av norske og utenlandske investorer, sier administrerende direktør Mads Syversen i SEB Enskilda.
 
Eiendommene kjøpes fra blant andre Anders Wilhelmsen Gruppen/Linstow Eiendom, Fram Management, flere K/S-syndikater tilrettelagt av Pareto Private Equity og First Securities/Sparebank 1 Gruppen, samt Formuesforvaltning og Gjensidige Forsikring. De fleste selgerne går også inn på eiersiden i Norwegian Property.
 
Styret i selskapet består av Knut Brundtland (Styrets leder), Jostein Devold, Egil K. Sundbye og Torstein Tvenge.
 
- Vi har vært gjennom en meget hektisk etableringsfase, med forhandlinger om kjøp av ca 30 eiendommer til en verdi av om lag 10 milliarder kroner. Nå skal vi ansette 15 til 20 personer, forberede en børsnotering, og vurdere kjøp av flere eiendommer sier styreleder Knut Brundtland i Norwegian Property.
 
For detaljer om selskapet, se vedlagt fakta-ark. For ytterligere informasjon, kontakt:
 
Norwegian Property, ved styrets leder, Knut Brundtland på telefon: 922 24 834
SEB Enskilda, ved Bård Bjølgerud på telefon: 982 28 524
Pressekontakt: Jørgen Christiansen, på telefon: 913 13 199
 

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner

Dokumenter og linker