Norwegian Property ASA - GODKJENNELSE ÅRSREGNSKAP

Styret godkjente 21. mars endelig og revidert årsregnskap for 2006. De endelige tallene viser ubetydelige avvik fra foreløpig resultatrapport som ble presentert i februar.
 
Ordinær generalforsamling vil avholdes 4. mai 2007.
 
Styret vil foreslå til generalforsamlingen at det utbetales et utbytte på NOK 2,50 per aksje. Første noteringsdato ex. utbytte vil være 7. mai 2007. Utbyttet utbetales 31. mai 2007.
 
Styret vil videre foreslå til generalforsamlingen at styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 246.282.000, tilsvarende omkring 10% av eksisterende aksjekapital.
 
For ytterligere informasjon, kontakt:
Økonomi- og finansdirektør Svein Hov Skjelle, mobil 930 55 566

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner