Norwegian Property ASA inngår avtale om strømleveranse med Statoil Norge AS.

Norwegian Property (NPRO) ASA har tidligere uttalt ønske om å profesjonalisere og industrialisere markedet for leveranse tjenester til vår bygningsportefølje. Et ledd i dette arbeidet er å inngå svært konkurransedyktige kontrakter i leverandørmarkedet. Først ute i denne sammenheng er en rammeavtale knyttet til strømleveranse med Statoil Norge ASA.
 
NPRO har et totalforbruk i eksisterende portefølje tilsvarende ca 105 mill nok. Avtalen med Statoil Norge ASA skal i sin tur i hovedsak bidra til en reduksjon i årlige strømkostnader for våre leietakere tilsvarende ca.10% på den aktuelle kostnadsbasen. Svein Olav Skaar, Facility Services Manager i NPRO er glad for å kunne tilby de fremforhandlede vilkår til NPRO`s leietakere.
 
NPRO har i anskaffelsesfasen vist et engasjement knyttet til denne rammeavtalen som gir oss trygghet for at samarbeidet om forvaltningen og det videre innsalget til leietakerne skal bli det aller beste sier salgssjef Lars Petter Hansen i Statoil Norge AS. I tillegg åpnet avtalen med NPRO døren til Bilia Skandinavia, som allerede har hengt seg på avtalen, og flere av NPRO`s leietakere forventes å tiltre avtalen.
 
Vi er svært glade for at Norwegian Property ASA (NPRO) valgte Statoil som leverandør og forvalter av el, sier salgssjef Lars Petter Hansen i Statoil Norge AS. NPRO er en interessant gruppering for oss, både på bakgrunn av sin egen størrelse og vekstambisjoner, men også med tanke på et stort potensial blant leietakerne.
 
Statoil er i dag en av de største leverandørene og forvalterne av el til bedriftsmarkedet, og kan vise til meget gode priser for sine kunder de siste årene. NPRO er en av mange nye kunder vi har inngått avtale med så langt i år, og NPROs størrelse og vekstambisjoner gjør at denne avtalen vil få vår største oppmerksomhet, avslutter Lars Petter Hansen.
 
Det er gledelig for NPRO å kunne synliggjøre betydelige gevinster for leietakere og etterhånden også våre aksjonærer som følge av våre anstrengelser for å profesjonalisere markedet avslutter Adm. Dir. Petter Jansen i NPRO.
 
For evt. spørsmål ta kontakt med Svein Olav Skaar, Facility Services Manager i NPRO, på tlf. 907 28 608

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner