Norwegian Property blir eier i Oslo Properties sammen med Scandic/EQT; Deltar i budet på Norgani Hotels ASA

- Budet presenteres på en pressekonferanse, på Hotell Scandic KNA, kl. 1400
 
Norwegian Property ASA ("Norwegian Property") viser til børsmelding fra Oslo Properties AS ("Oslo Properties") og meddeler at Norwegian Property vil gå inn som eier i Oslo Properties. Oslo Properties har som formål å overta Norgani Hotels ASA ("Norgani Hotels").
 
Norgani Hotels aksjonærer tilbys gjennom budet fra Oslo Properties NOK 91 per aksje. Budet verdsetter egenkapitalen i Norgani Hotels til NOK 3,6 milliarder. Budet tilsvarer en budpremie på NOK 2,50 per aksje (3 prosent) i forhold til bud fremsatt av Aberdeen Bid Company AS den 10. september 2007. Tilbudsprisen tilsvarer en utbyttejustert budpremie på 33 prosent i forhold til siste omsetningskurs dagen før 14. august da Norwegian Property annonserte sitt bud på Norgani Hotels. Oslo Properties annonserte 14. september at selskapet hadde kjøpt 5.217.900 aksjer tilsvarende 13,2 prosent av aksjekapitalen i Norgani Hotels.
 
Oslo Properties har mottatt ugjenkallelige forhåndsaksepter for til sammen ca.. 60 prosent, av aksjene i Norgani Hotels. Budet er betinget av 80 prosent aksept fra Norgani Hotels aksjonærer.. Som beskrevet i børsmelding fra Oslo Properties planlegges tilbudsperioden å løpe fra 17. september til 24. september 2007 klokken 16:30 (forutsatt Oslo Børs godkjenning av tilbudsdokumentet).  Oppgjør i forbindelse med budet forventes gjennomført 3. oktober 2007. Transaksjonen har ikke finansieringsforbehold og er fullfinansiert gjennom ny egenkapital og gjeldsfasilitet fra Nordea og SEB. Norwegian Property vil ikke emitere aksjer i forbindelse med tilbudet. For øvrige betingelser vises det til tilbudsdokumentet fra Oslo Properties som forventes offentliggjort senere i dag.
 
Norwegian Property investerer NOK 350 mill i Oslo Properties som gir en eierandel på 18 prosent. Det er inngått bindende aksjonæravtaler med de øvrige aksjonærene i Oslo Properties.  Aksjonæravtalen gir Norwegian Property en rett og en plikt, i form av call- og put opsjoner til å overta mer enn 90 prosent av aksjene i Oslo Properties. Aksjene overtas til kostpris tillagt en finansieringsrente. Når det gjelder Scandic/EQTs 53 prosent aksjeandel i Oslo Properties, har Norwegian Property valgfrihet i forhold til oppgjør i kontanter eller aksjer.
 
I forbindelse med fremsettelse av tilbudet har Oslo Properties inngått avtale med Scandic Hotels AB ("Scandic Hotels") om nye og langsiktige leiekontrakter mellom Scandic Hotels og Norgani Hotels. Leienivåene er justert opp for å være tilpasset dagens markedsnivå. De nye leiekontraktene gjelder samtlige hoteller som i dag er leiet av Scandic Hotels og gjelder fra 1.1.2008. Gjennomsnittlig varighet for leiekontraktene forlenges fra 6 til 13 år. Avtalen forutsetter gjennomføring av tilbudet.
 
Scandic Hotels står i dag for rundt 60 prosent av Norgani Hotels leieinntekter. Norwegian Property og de øvrige aksjonærer i Oslo Properties har således synliggjort betydelige merverdier i Norgani Hotels.
 
Norwegian Property vil inneha flertallet av styreplassene i Oslo Properties. Norwegian Property garanterer for all gjeld relatert til Oslo Properties bud på Norgani Hotels.
 
 
 
- Et eventuellt kjøp av Norgani Hotels gjennom Oslo Properties representerer en viktig industriell mulighet for Norwegian Property.  Som kommunisert i forbindelse med vårt bud på Norgani Hotels fremsatt den 14. august ønsker vi å bygge Nordens ledende eiendomsselskap. I denne strategien ønsker vi en viss vekting mot hotellsegmentet. Gjennom avtalen med Oslo Properties og Scandic Hotels har det blitt fremforhandlet nye leiekontrakter som gir betydelige merverdier i Norgani Hotels og med dette betydelig merverdier for Norwegian Propertys aksjonærer, sier Petter Jansen administrerende direktør i Norwegian Property.
 
 
En pressekonferanse med representanter fra Scandic, EQT, Norwegian Property, og Oslo Properties tilstede, vil avholdes på Hotell Scandic KNA,  kl. 1400.
 
Kontaktpersoner:
 
Norwegian Property ASA
 
Administrerende direktør Petter Jansen, Telefon +47 90 09 87 28
Investeringsdirektør Dag Fladby, Telefon + 47 90 89 19 35
 
Pressekontakt: Henrik Halvorsen, Gambit Hill & Knowlton, +47 90 15 83 85

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner