Norwegian Property industrialiserer eiendomsforvaltningen

Norwegian Property industrialiserer eiendomsforvaltningen
 
- låser fremtidige eierkostnader med 10-12% under dagens nivå
 
(Oslo 21. februar 2008) Norwegian Property (NPRO) innleder samarbeid med Norsk Eiendom ASA (Neas) om forvaltning og drift av hele den norske kontorporteføljen. Neas skal overta ansvaret for forvaltningen og den daglige driften av NPROs eiendomsmasse i løpet av 2008 og 2009. Avtalen innebærer at fremtidige eierkostnader i avtaleperioden låses til et nivå tilsvarende 10-12% under dagens nivå uten reduksjon i omfang og kvalitet av arbeidet som utføres. I tillegg skal avtalen gi flere og bedre tjenester for leietakerne.
 
Samarbeidet handler om å industrialisere eiendomsdriften gjennom å hente ut skalafordeler i hele forvaltningskjeden og øke kvaliteten i leieproduktet.  Avtalen med Neas har en varighet på 6 år med mulighet for forlengelse.
 
Samarbeidet representerer et markant nybrottsarbeid i bransjen og er et godt eksempel på hvordan selskapet driver den videre industrialiseringen av virksomheten. Avtalens lange løpetid gjør det mulig å hente ut skalafordeler, både for NPRO og NEAS. Avtalen bygger i tillegg på en ytelsesbasert modell som definerer faste priser på bestemte tjenester. Dette gir forutsigbarhet for begge parter og NPRO umiddelbar effekt.  Samarbeidet gir også NPROs leietakere tilgang til en rekke tilleggstjenester.
 
 
Vi er glade for å kunne inngå en fremtidsrettet avtale med en meget profesjonell leverandør som NEAS. Avtalen med Neas er et godt eksempel på hvordan vi industrialiserer sentrale deler av Norwegian Propertys eiendomsvirksomhet. Det har vært reist spørsmål om at vi opererer med for lave eierkostnader og at disse på sikt vil måtte gå opp. Nå leverer vi på det motsatte. Våre eierkostnader går ytterligere ned ved at prisen er nominelt fast og ytelsesbasert i stedet for aktivitetsbasert som er vanlig i bransjen. Samtidig, og det er vel så viktig, skal vi kunne tilby våre leietakere et bedre leieprodukt med tettere oppfølging og en rekke tilleggstjenester. Avtalen gjør at våre kunder får et bedre produkt og vi får en mer effektiv drift, sier adm. dir. Petter Jansen, administrerende direktør i Norwegian Property.
 
Summen av disse elementene betyr reduserte eierkostnader, bedre kvalitet på forvaltningen og bedre oppfølging av leietakers tjenestebehov.
 
Norwegian Property beholder den overordnete kundekontakten og oppfølgingen av leieforholdet og vil selv stå som forhandlings- og kontraktpart.
 
Fakta om avtalen;
  • Låser faste eierkostnader med 10-12% under dagens nivå.  Prisen vil indeksreguleres i takt med inflasjonen.
  • Porteføljen består i dag av 54 bygg
  • Bygg som kjøpes og selges går inn og ut av samme avtale i avtaleperioden
  • Totale eierkostnader der også forsikring og revisjon er medtatt vil utgjøre ca .6% av de totale leieinntektene.
Leietakertilpasninger bedømmes som del av leieforholdet og holdes derfor utenfor avtalen med Neas.
 
For mer informasjon kontakt administrerende direktør Petter Jansen på tlf 90 09 87 28 eller eiendomsdirektør Aili Klami på tlf 95 26 45 55.
 

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner