Norwegian Property kjøper 31,736 m2 kontor- og handelseiendom på Aker Brygge (CBD) i Oslo for NOK 1,74 mrd

Norwegian Property ASA har kjøpt 4 kontor- og handeleiendommer av DnB Nor Bank ASA med beliggenhet på Aker Brygge i Oslo for NOK 1,740 mrd.  Norwegian Property anser følgende karakteristika som viktige for denne investeringen:
  • Leienivået har allerede økt på Aker brygge og det ventes betraktelig økning i årene som kommer.
  • Aker Brygge er en av de mest attraktive kontor/shopping- og boligområdene i Oslo
  • Tjuvholmen, et bolig prosjekt bare noen hundre meter fra Aker Brygge, kommer til å øke aktiviteten på Aker brygge ytterligere
  • Vestbanen, et stort område bak den gamle tog stasjonen på Aker Brygge, ventes det spennende utvikling og høy aktivitet.
  • Total eksponering på Aker Brygge etter denne transaksjonen vil være 89,669 m2 og samlet bruttoleieinntekt ligger på NOK 232 million.
  • Investeringen er i tråd med Norwegian Property sin hovedsatsing på fremragende eiendommer med trippel A ranking, med den beste beliggenheten og med de mest solide leietagerne
Eiendommene omfatter cirka 31,736 kvadrat meter totalt, hovedsakelig kontor, handel og restaurantvirksomhet. Estimerte leieinntekter for 2007 er NOK 82,5 millioner brutto og NOK 77,4 millioner netto. Kjøpesummen er basert på en eiendomsverdi på 1,754 mrd. Største leietager er DnB NOR Bank ASA som har sitt hovedkontor på Aker brygge og står for 82% av leieinntektene. DnB NOR har en 4 års kontrakt med rett til forlengelse til markedsmessige betingelser. Resten av leietagerne er hovedsakelig butikker og restauranter og resterende kontraktstid for disse er 4,4 år. Det finnes ingen ledighet i denne eiendomsporteføljen og 100 % av porteføljen KPI justeres årlig. Eiendommene ble kjøpt på en net yield tilsvarende cirka 4,5 %.  Etter kjøpet vil Norwegian Property være den største eiendomsaktøren på Aker Brygge.
 
Norwegian Property mener eiendomsporteføljen er kjøpt på et attraktivt yield nivå gitt utviklingen som har vært i leiemarkedet den seneste tiden. Kontrakten har en leie på NOK 2,700 per kvadrat meter, mens markedsleien i dag ligger på NOK 3,500 per kvadrat meter i snitt.  Nylig reforhandlet Norwegian Property en av sine leiekontrakter til NOK 4,300 per kvadratmeter og markedsleien ventes å øke opp til rundt NOK 5,000 i løpet av få år. Nåværende markedsleie gir en net yield på 5,8% for eiendommene på Aker Brygge.
 
Aker Brygge er et av de mest attraktive kontor /shopping- og boligområdene i Oslo. Flere hundre selskaper holder til på Aker Brygge og mer enn 5,000 mennesker bor og jobber i området. I tillegg er Aker Brygge en stor attraksjon for både innbyggere og turister. Det antas å være så mye som 14 millioner besøkende på Aker Brygge hvert år. Gangavstand til byen, samt tog og t-bane bare minutter av gårde gjør Aker Brygge til et yppelig område både når det gjelder kommunikasjonen og beliggenhet. I tillegg går ferger og trikker jevnt nede ved bryggen.
 
Priser på både nærings- og boligeiendommer har økt raskt på Aker Brygge de siste årene. På bakgrunn av dette forventer Norwegian Property en positiv verdiutvikling for eiendommene på Aker Brygge
 
" Norwegian Property ser på denne transaksjonen som svært attraktiv både finansielt og operasjonelt. Etter dette kjøpet vil vi eie 55 % av alle næringslokalene på Aker Brygge. Eiendommene er kjøpt på en attraktiv yield i tatt i betrakting reforhandlingspotensiale på eksisterende leiekontrakter og den høye markedsleien i årene som kommer. Nåværende leie ligger på NOK 2,700 og eksterne markedsrapporter venter en økning til rundt NOK 5,000 i løpet av få år. Eiendommene på Aker brygge anses som blant de mest attraktive i hele Norge og vi er meget fornøyd med å få en så stor og solid leietager som DnB NOR i vår portefølje." sier administrerende direktør Petter Jansen I Norwegian Property.
 
 
Transaksjonen vil bli fullført i løpet av 3 kvartal 2007.
 
Se også vedlagte presentasjon av eiendomsporteføljen for ytterligere informasjon.
 
Kontaktpersoner:
Administrerende direktør Petter Jansen  - telefon 9009 8728
Eiendomsdirektør Mona Ingebrigtsen - telefon 9055 1104

 
 
Kort om Norwegian Property:
* Investerer i attraktive og sentralt beliggende næringseiendommer i de største byene i Norge.
* I dag, totale investeringer er oppe i  NOK 20 mrd fordelt på 59 kvalitetseiendommer
* Totalarealet på ca. 762.000 kvadratmeter gir årlig leieinntekt på ca. 1.154 millioner kroner.
* Porteføljen har tilnærmet ingen ledighet og en gjennomsnittlig gjenværende leieperiode på ca. 7 år.
* Norwegian Property ble børsnotert i november 2006 under ticker: NPRO. Selskapet har ca. 900 aksjonærer
  hvorav mer enn 60 %  kontrolleres av utenlandske investorer.
* Markedsverdien er cirka NOK 8 mrd
* Ytterligere informasjon er tilgjengelig på www.norwegianproperty.no or www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner

Dokumenter og linker