Norwegian Property kjøper Aker Hus

Eiendomsselskapet Norwegian Property ASA, som etter planen skal børsnoteres i løpet av 4. kvartal i år, har kjøpt eiendommen Aker Hus på Fornebu i Bærum kommune. Selskapet betaler ca. 1,5 mrd. kroner for eiendommen samt en meget gunstig løpende renteswap-avtale, kjøpt for en tredjepart av pålydende verdi pr 30. juni 2006, og andre eiendeler. Eiendommen vil bli på i alt ca. 58.000 kvadratmeter. Dermed har Norwegian Property nå 41 næringseiendommer av høy standard og med attraktiv beliggenhet. For disse er det betalt til sammen ca. 14,6 milliarder kroner.
 
Aker Hus er under bygging, og skal bli det nye hovedkontoret for Aker ASA og Aker Kværner ASA. Det skal være klart for innflytting i november 2007, og det blir liggende på nabotomten til Telenors hovedkontor. Bygget vil bli et av de største og mest moderne i Fornebu-området, og det vil få åtte etasjer hvorav to blir under bakkeplan.
 
Kjøpet vil bli finansiert dels ved ytterligere opptrekk av selskapets lånefasilitet fra bankene, dels ved egenkapital, herunder oppgjør i aksjer til selger for 100 millioner kroner (NOK 50 pr aksje), og dels gjennom en brofinansiering fra bankene. Norwegian Property har forbehold om akseptabel egen- og fremmedkapitalfinansiering og at denne er tilgjengelig for selskapet på overtagelsestidspunktet.

Det er på vegne av bankene foretatt uavhengige verdivurderinger av eiendommen av DTZ og Akershus Eiendom/Jones Lang Lasalle, og de viser at den kjøpesummen Norwegian Property faktisk betaler ligger godt innenfor deres vurdering av markedsverdi.

Leiekontrakten med Aker ASA/Aker Kværner ASA løper frem til utgangen av 2019. Det betales full leie til Norwegian Property fra og med overtagelse i 4. kvartal 2006. Nettoleien de neste 12 månedene er på nær 78 millioner kroner og inflasjonsjusteres årlig. Leiekontrakten er strukturert som en "triple net lease", noe som innebærer at Norwegian Property ikke har noen drifts- eller vedlikeholdsmessige kostnader i leieperioden på ca 13 år.    
 
De 41 eiendommene og ca. 590.000 kvadratmeter som Norwegian Property nå eier, vil gi en årlig leie på nær 900 millioner kroner. Nær sagt hele eiendomsmassen er utleid, og gjennomsnittlig gjenstående løpetid på leiekontraktene pr. 30. september 2006 er 7,8 år. Leiekontrakter knyttet til over 60.000 kvadratmeter kommer til reforhandling de neste to år. Eiendommene er kjøpt til en gjennomsnittlig implisitt netto yield etter skattejusteringer på om lag 6 prosent.  
 
 
Om Norwegian Property ASA
Norwegian Property ASA skal tilby investorer et likvid investeringsalternativ, eksponert mot norsk næringseiendom. Selskapet investerer i større, sentralt beliggende næringseiendom i de største norske byene. Det langsiktige målet er å bli det største og mest likvide investeringsalternativet innen norsk næringseiendom. Norwegian Property er notert på OTC-listen, med ticker NPRO, og selskapet har søkt om notering ved Oslo Børs.
 
For ytterligere informasjon: www.npro.no eller www.norwegianproperty.no
 
Kontaktpersoner:
Administrerende direktør Petter Jansen  - telefon 900 98 728
Styreleder Knut Brundtland  - telefon  400 62 020
 

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner

Dokumenter og linker