Norwegian Property med på OBX-listen over de 25 mest likvide aksjene på Oslo Børs fra 18 des.Norwegian Property ASA har blitt informert om at selskapets aksjer tas inn på OBX-listen som består av de 25 mest likvide, eller omsatte aksjene på Oslo Børs fra og med 18 desember i år. - En anerkjennelse av vekst i omsetning og markedsverdi samt aktivt og målrettet IR arbeid, sier fungerende Konsernsjef Mari Thjømøe. Det å være blant de 25 mest likvide aksjene inkludert i OBX-listen innebærer at selskapets aksjer vil kunne oppnå økt synlighet hos flere markedsaktører da aksjen blir mer aktuell å følge for analytikere, media og investormarkedet. Videre vil det være naturlig at selskapets aksjer vil kunne inkluderes i et større antall fond som har en indeksbasert forvaltning som følge av å bli tatt med i OBX-listen. Norwegian Property-aksjen har opplevd kursstigning og gjennomgående høyt volum siden i sommer. Samtidig har andelen utenlandske aksjonærer i selskapet økt med 12 prosentpoeng siden juni til 39 prosent i desember.   -          Vi synes det er veldig gledelig å bli inkludert i OBX-indeksen som er en anerkjennelse av at likviditeten i aksjen er god. Dette er positivt for våre investorer og gjenspeiler veksten Norwegian Property har hatt i omsetning og i markedsverdi dette året. Dette er samtidig en anerkjennelse av et aktivt og målrettet investor relations-arbeid den senere tiden, sier Mari Thjømøe. I løpet av siste måned har selskapet gjennomført roadshowaktiviteter i London, Amsterdam, Paris og New York og holdt til sammen 35 individuelle investormøter i forbindelse med fremleggelsen av resultatene for tredje kvartal. Den nye OBX-sammensetningen gjelder frem til 16/6/2010. kontakt ir & presseKonstituert administrerende direktør Mari Thjømøe
Telefon: +47 90 77 78 24
E-post: mari.thjomoe@norwegianproperty.noDirektør Investor relations Elise Heidenreich
Telefon: +47 95 14 11 47
E-post: elise.heidenreich@norwegianproperty.no  Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner

Dokumenter og linker