Norwegian Property med resultat før skatt på nok 1 487 millioner i første halvår

(Oslo, 10. august 2007) Norwegian Property ASA hadde i andre kvartal en omsetning på NOK 234,8 millioner og et resultat før skatt på NOK 1 141,7 millioner. Egenkapitalavkastningen var 18.0% for kvartalet isolert, tilsvarende en årlig avkastning på 71.9%. Samlet verdi av selskapets eiendomsportefølje per 30. juni var NOK 19,1 milliarder.

Norwegian Property ble etablert i 2006 for å gi private og institusjonelle investorer tilgang til et stort, likvid og veldiversifisert investeringsalternativ med eksponering mot sentralt beliggende eiendommer med høy kvalitet. Det langsiktige målet er å bli det største og mest likvide investeringsalternativet innen norsk næringseiendom.
 
Høydepunkter i 2. kvartal 2007:
 
- Norwegian Property oppnådde en omsetning på mnok 243,8 og et resultat før skatt på NOK 1.141,7 millioner.
 
- Egenkapitalavkastningen var 18,0% for kvartalet isolert, tilsvarende en årlig avkastning på 71.9%.
 
- Markedet for utleie av næringseiendom er fortsatt sterkt. Norwegian Property signerte i begynnelsen av juli en kontrakt på Aker Brygge med rekordleie på NOK 4 300 per kvadratmeter per år. Den sterke leieprisutviklingen medfører en oppvurdering av selskapets investeringseiendommer på NOK 830.1 millioner i 2. kvartal basert på ekstern takst fra DTZ Realkapital.
 
- 79% av konsernets rentebærende gjeld var rentesikret ved utgangen av kvartalet. Positiv verdiendring på konsernets rentederivater var NOK 362.1 millioner i 2. kvartal.
 
- Arbeidet med reduksjon av konsernets finanskostnader fortsetter, gjennomsnittlig margin ble redusert fra 80 basis punkter ved børsintroduksjon til 56 basis punkter i begynnelsen av tredje kvartal. Gjennomsnittlig rente var 5,13%.
 
- I juli inngikk Norwegian Property avtale med DnB om overtakelse av DnBs hovedkontor på Aker Brygge. Transaksjonen omfatter omkring 32 000 kvadratmeter med sentralt beliggende eiendommer til en verdi etter skattejustering på NOK 1 740 millioner.
 
"Leiemarkedet fortsetter den sterke utviklingen, og det er bare et spørsmål om tid før vår rekord på Aker Brygge blir slått," sier Petter Jansen,
administrerende direktør.
 
 
Kvartalsrapport for andre kvartal 2007 er tilgjengelig på selskapets hjemmeside: www.norwegianproperty.no.
 
For ytterligere informasjon, kontakt:
Administrerende direktør,  Petter Jansen, mobil 900 98 728
Finans- og økonomidirektør, Svein Hov Skjelle, mobil 930 55 566

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner

Dokumenter og linker