Norwegian Property med resultat før skatt på NOK 345 millioner i første kvartal

 
Norwegian Property ble etablert i 2006 for å gi private og institusjonelle investorer tilgang til et stort, likvid og veldiversifisert investeringsalternativ med eksponering mot sentralt beliggende eiendommer med høy kvalitet. Det langsiktige målet er å bli det største og mest likvide investeringsalternativet innen norsk næringseiendom.
 
Høydepunkter i 1. kvartal 2007:
 
  • I Norwegian Propertys tredje hele driftskvartal oppnådde selskapet en omsetning på mnok 248.6 og et resultat før skatt på mnok 345.4.

  • I henhold til Jones Lang LaSalle viste Oslos kontoreiendommer størst leieprisvekst av europeiske storbyer i 2006. 85% av Norwegian Propertys brutto leieinntekter kommer fra eiendommer i Oslo.

  • Det forventes fortsatt betydelige leieprisøkninger. Etterspørselen etter næringslokaler i Oslo og Stavanger, hvor Norwegian Property har hovedtyngden av eiendomsporteføljen, er høy. Etterspørselen er drevet av sterk økonomisk vekst og positive fremtidsutsikter. Samtidig er tilbudet av ledige arealer begrenset. Begrenset nybygging, stor økning i byggekostnadene og forsinkelse av enkelte større prosjekter (bl.a. Bjørvika, CBD Oslo) gjør at tilbudet vil være betydelig lavere enn etterspørselen de neste to til fire årene.

  • Arbeidet med reduksjon av konsernets finanskostnader fortsetter. Gjennomsnittlig margin på selskapets belåning er redusert fra 76 basispunkter ved starten av året til 60 basispunkter ved utgangen av 1. kvartal. Selskapet har for første gang utstedt obligasjoner i det norske obligasjonsmarkedet med en samlet verdi på NOK 1,5 milliarder. Når selskapets likvide midler hensyntas er 90% av selskapets gjeld rentesikret.
 
"Forventningene til en svært positiv leieprisutvikling gjør at markedet for omsetning av enkelteiendommer og mindre porteføljer nå skjer på svært lave yield-nivåer. I våre investeringsbeslutninger er vi tro mot våre kommuniserte avkastningskrav. Vi fokuserer derfor i arbeidet med fortsatt vekst primært på større porteføljer og mer strukturelt rettede transaksjoner, " sier Petter Jansen, administrerende direktør.
 
Kvartalsrapport for første kvartal 2007 er tilgjengelig på selskapets hjemmeside: www.norwegianproperty.no.
 
 
For ytterligere informasjon, kontakt:
Administrerende direktør,  Petter Jansen, mobil 900 98 728
Finans- og økonomidirektør, Svein Hov Skjelle, mobil 930 55 566

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner

Dokumenter og linker