Norwegian Property med resultat før skatt på NOK 522 millioner i fjerde kvartal

 

(Oslo, 16. februar 2007) Norwegian Property ASA hadde i fjerde kvartal en omsetning på NOK 202.5 millioner og et resultat før skatt på NOK 522.4 millioner. Avkastningen for investert egenkapital var 12,1% for kvartalet isolert, tilsvarende en årlig avkastning på 48,5%. Styret vil foreslå et utbytte på NOK 2,50 for 2006. Samlet verdi av selskapets eiendomsportefølje er NOK 18,1 milliarder. Norwegian Property ble etablert i 2006 for å gi private og institusjonelle investorer tilgang til et stort, likvid og veldiversifisert investeringsalternativ med eksponering mot sentralt beliggende eiendommer. Det langsiktige målet er å bli det største og mest likvide investeringsalternativet innen norsk næringseiendom. Høydepunkter i 4. kvartal: 
  • I Norwegian Propertys andre hele driftskvartal oppnådde selskapet en omsetning på mnok 202,5 og et resultat før skatt på mnok 522,4.

  • Norwegian Property fokuserer på kontoreiendommer av høy kvalitet med sentral beliggenhet primært i Oslo og Stavanger. Selskapet drar dermed nytte av et svært godt leiemarked og en positiv verdiutvikling av næringseiendommer. Den positive leieprisutviklingen forventes å fortsette. Det er fortsatt er stor etterspørsel etter næringslokaler og lite ny kapasitet tilføres markedet gjennom ferdigstillelse av nybygg og fristillelse av ledige lokaler.

  • Norwegian Property inngikk avtaler om kjøp av 15 eiendommer med en samlet verdi på nok 4,1 mrd. i 4. kvartal.

  • Norwegian Property ble notert på Oslo Børs 15. november 2006. Emisjon i forbindelse med børsintroduksjonen ble seks ganger overtegnet, med stor deltakelse fra utenlandske investorer.

  • Hele selskapets ledelse bestående av seks nøkkelpersoner er rekruttert gjennom andre halvår av 2006, og var fullt operative ved utgangen av 2006.
 "Leiemarkedet viser en enda sterkere utvikling enn vi forventet for noen måneder siden. Vi har sentralt plassert eiendommer med svært høy kvalitet, og er dermed godt posisjonert for å dra nytte av denne utviklingen. I en sammenheng hvor Vika og Skøyen i praksis fylt opp, ser vi positive muligheter for andre attraktive områder, som Nydalen, " sier Petter Jansen, administrerende direktør i en kommentar.  Kvartalsrapport for fjerde kvartal 2006 er tilgjengelig på selskapets hjemmeside: www.norwegianproperty.no og på Oslo Børs nyhetssystem.  For ytterligere informasjon, kontakt:Administrerende direktør,  Petter Jansen, mobil 900 98 728Finans- og økonomidirektør, Svein Hov Skjelle, mobil 930 55 566

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner

Dokumenter og linker