Norwegian Property trekker budet på Norgani Hotels ASA


 
Norwegian Property ASA informerer herved om at man ikke vil endre eller forlenge det frivillige budet til aksjonærene i Norgani Hotels ASA. Forhåndsakseptanter blant Norgani Hotels aksjonærer vil ikke lenger være bundet av forhåndsakseptavtaler.
 
Tidligere annonserte emisjoner i forbindelse med budet vil bortfalle.
 
- Vi analyserte muligheten for å legge inn et høyere bud, men etter nøye overveielse har styret besluttet at vi ikke går videre i denne prosessen, sier Petter Jansen, administrerende direktør i Norwegian Property ASA.
 
Kontakter i Norwegian Property ASA
 
Administrerende direktør,  Petter Jansen Telefon 90 09 87 28
Investeringsdirektør, Dag Fladby Telefon 90 89 19 35
 

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner