NPRO - Tilleggsinformasjon vedr. ekstraordinær generalforsamling

Det er kalt inn til ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Property 4. oktober 2006, og styret vil i denne forbindelse gi følgende tilleggsinformasjon:
 
Forslag om nye medlemmer til selskapets styre
 
I forbindelse ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA den 4. oktober skal det velges nye medlemmer til selskapets styre. En av målsettingene er å oppfylle kravet om en kvinneandel på minst 40 prosent.
Styret vil foreslå for generalforsamlingen at følgende kandidater velges:
 
Hege Bømark (f. 1963)
Bømark er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Hun har vært finansanalytiker i Orkla Finans (Fondsmegling) AS og Fearnley Finans (Fondsmegling) AS, med eiendom som ett av sine spesialfelt. Hun har også vært involvert i en rekke etableringer, noteringer og restruktureringer av selskaper i eiendomsbransjen. Bømark har vært prosjektleder for AS Eiendomsutvikling, hvor hun var engasjert i syndikeringen av eiendomsprosjekter og tilretteleggingen av markedet for aksjehandel. Hun er styrets nestleder i Block Watne Gruppen og er blant annet styremedlem i Block Watne AS og Norgani Hotels.
 
Karen Helene Ulltveit-Moe (f.1967)
Ulltveit-Moe er professor ved Økonomisk Institutt, Universitetet i Oslo. Hun har en doktorgrad i økonomi fra Norges Handelshøyskole og har også studert ved University of Mannheim og London School of Economics. Ulltveit-Moe er blant annet styremedlem de børsnoterte selskapene REC, IM Skaugen og Kverneland.
Begge kandidatene har akseptert å stille til valg. Styret kan bli utvidet med ytterligere et styremedlem. Et konkret forslag til kandidat vil i så fall bli fremmet så snart det er mulig.
 
Presisering til innkalling til ekstraordinær generalforsamling
 
Det vises til punkt 7 i innkallingen til ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Property, samt notat fra selskapets styre som er vedlagt innkallingen. Når det gjelder forslaget til honorar for styret inntatt i notatet, ønsker styret for ordens skyld å presisere følgende:
 
I mangel av klare retningslinjer for fastsettelsen av styrets honorar, var det styrets hensikt å ta initiativ til å skape en viss forutberegnlighet rundt dette punktet, herunder adgangen for styremedlemmer og nærstående til å ta andre betalte oppdrag for selskapet.
 
Dersom formuleringen oppfattes slik at styret beslutter sitt eget honorar, ønsker styrets leder å beklage dette. Meningen har vært å gi uttrykk for at styret har besluttet å foreslå nevnte honorar for generalforsamlingen. Det er til enhver tid opp til aksjonærene på generalforsamling å fastsette om styret skal ha honorar og å fastsette honorarets størrelse.
 
Med vennlig hilsen
For Norwegian Property ASA
Knut Brundtland
Styreleder

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner

Dokumenter og linker