NPRO - Årsregnskap 2007

Oslo, 31. mars 2008, Styret i Norwegian Property ASA har godkjent konsernets og selskapets årsregnskap samt årsberetning for 2007. Foreløpig årsresultat for 2007 ble offentliggjort 15. februar sammen med kvartalsrapporten for fjerde kvartal 2007. Med unntak for noen mindre reklassifiseringer i balanseoppstillingen, er det ingen endringer i forhold til det tidligere offentliggjorte foreløpige årsregnskap. Som tidligere annonsert vil styret overfor generalforsamlingen foreslå at det utdeles et utbytte for 2007 med kroner 2,50 pr. aksje. En fullstendig årsrapport vil bli offentliggjort i andre halvdel av april i forbindelse med distribusjon av innkalling til ordinær generalforsamling, som avholdes 20. mai 2008.
For ytterligere informasjon, kontakt:
Svein Hov Skjelle (økonomi- og finansdirektør) tlf.:  930 55 666

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner