NPRO - Avholdt generalforsamling

Det ble 4. mai avholdt ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA. Alle vedtak ble fattet i tråd med styrets og valgkomiteens innstilling, herunder to fullmakter til styret, hver på å forhøye aksjekapitalen med kr. 24,8 millioner eller ca. 10% av eksisterende aksjekapital. Fullmaktene løper frem til 30. juni 2011.

I tråd med valgkomiteens innstilling ble Arvid Grundekjøn valgt til ny styreleder. Jon Erik Brøndmo ble valgt inn i styret som nytt styremedlem. Nils K. Selte, Synne Syrrist og Gry Mølleskog ble gjenvalgt til styret.

Tom Furulund ble gjenvalgt som valgkomiteens leder og Pål Hvammen ble valgt inn som nytt medlem av valgkomiteen.
Vedlagt følger signert protokoll fra generalforsamlingen.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner

Dokumenter og linker