NPRO - finansiell kalender

I henhold til kravene i IFRS hadde Norwegian Property ASA per 30. september 2007 gjennom eierandel og aksjonæravtale i Oslo Properties AS kontrollerende innflytelse over Norgani Hotels ASA. Regnskapsmessig vil derfor Norwegian Property ASA konsolidere Norgani Hotels ASA i konsernregnskapet ved utgangen av 3. kvartal. I resultatregnskapet vil konsolideringen ha begrenset effekt, da Norwegian Property hadde kontrollerende innflytelse i Norgani Hotels ASA i en begrenset periode. Norwegian Property ASA konsernbalanse vil imidlertid reflektere en full konsolidering av Norgani Hotels ASA.
 
Norgani Hotels ASA offentliggjør sine kvartalsresultater for 3. kvartal den 13. november 2007. Dato for Norwegian Property ASAs fullstendige resultatrapportering og -presentasjon vil derfor også endres til 13. november 2007. Overordnede nøkkeltall for Norwegian Propertys kontorportefølje (før oppkjøpet av Norgani Hotels ASA) vil bli offentliggjort 26. oktober 2007.
 
For ytterligere opplysninger vennligst kontakt
Økonomi- og finansdirektør, Svein Hov Skjelle, mobil 930 55 566

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner