NPRO - Finansiell kalender for 2012

NPRO - Finansiell kalender for 2012:

Resultater for fjerde kvartal og hele året 2011: Onsdag 29. februar 2012 kl 0830

Ordinær generalforsamling: Onsdag 12. april kl 1100

Resultater for første kvartal 2012: Fredag 4. mai kl 0830

Resultater for andre kvartal 2012: Mandag 16. juli kl 0830

Resultater for tredje kvartal 2012: Fredag 26. oktober kl 0830

 

Sted for presentasjoner og møter vil bli annonser i forkant av hver hendelse.

 

Det tas forbehold om endringer i oppsatte datoer.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Elise Heidenreich-Andersen
Direktør Investor Relations
Telefon: 47 951 41 147
Email: eha@npro.no

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 48 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 15,6 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med lav ledighetog høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner