NPRO - FORLENGER LEIEKONTRAKT MED NORDEA

Norwegian Property har inngått avtale med Nordea om forlengelse av eksisterende leiekontrakt i Middelthunsgate til ny utløpsdato 31. januar 2016. Leiekontrakten omfatter 26 847 kvm kontor, 3 472 kvm lager og 214 innendørs parkeringsplasser. Ny samlet leiepris øker med 33,3% i forhold til 2010-leie, og utgjør MNOK 61,8, gjeldende fra 27. januar 2014. Leiebeløpene justeres årlig med 100% KPI basert på KPI-indeksen pr oktober 2010. Forlengelsen er gjort på "as-is" vilkår, uten investeringer fra utleiers side.

 

"Nordea har vurdert ulike alternativer for fremtidig lokalisering av det norske hovedkontoret. I Middelthunsgate 17 har Norwegian Property tilbudt et fremtidsrettet prosjekt for å modernisere og effektivisere dagens hovedkontor. Prosjektet møter fremtidige krav til miljøstandard og gir plass til 50% flere arbeidsplasser. Nordea har imidlertid valgt å flytte sitt hovedkontor til et planlagt nybygg i Oslo. Eksisterende leiekontrakt forlenges med to år på attraktive leienivåer. Med en gjenstående løpetid på leiekontrakten på over fem år, har vi dermed også god tid til å vurdere fremtidig anvendelse av eiendommen, herunder alternativ bruk av bygget," sier administrerende direktør Olav Line.

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Olav Line, Administrerende direktør, tel. +47 48 25 41 49

Aili Klami, Direktør utleie og marked, tel. +47 95 26 45 55

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner