NPRO - Første trekk på nye lånerammer gjennomført

Det vises til børsmelding datert 18. april 2011 vedrørende etablering av nye lånerammer for Norwegian Property ASA.  Endelig låneavtale er nå etablert i samsvar med tidligere kommuniserte betingelser, og vilkår knyttet til opptrekk er tilfredsstilt. Norwegian Property har derfor i dag gjennomført første trekk under de nye låneavtalene. Den tidligere syndikerte fasiliteten med forfall i juni 2012 er samtidig blitt kansellert og innfridd.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Svein Hov Skjelle, finans- og investeringsdirektør, tlf +47 930 55 566, shs@npro.no

Elise Heidenreich-Andersen, direktør investor relations, tel. +47 951 41 147, eha@npro.no

 

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 47 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 15,1 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med lav ledighetog høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Tags:

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner