NPRO - Godkjennelse fra konkurransemyndighetene

Det refereres til Tilbudsdokument datert 29. august 2007 (`Tilbudsdokumentet`) vedrørende Norwegian Property ASAs tilbud om kjøp av samtlige utestående aksjer i Norgani Hotels ASA (`Tilbudet`). Gjennomføring av Tilbudet er blant annet betinget av at Norwegian Property ASA får godkjennelse fra norske konkurransemyndigheter, jfr. punkt 3.6 (ii) i Tilbudsdokumentet.
 
De norske konkurransemyndighetene har nå bekreftet at de har godkjent gjennomføringen av Tilbudet. Betingelsen knyttet til godkjennelse fra offentlige myndigheter er derfor oppfylt.
 
Kontaktpersoner i Norwegian Property ASA:
Administrerende direktør Petter Jansen Telefon 90 09 87 28
Investeringsdirektør Dag Fladby Telefon 90 89 19 35

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner