NPRO - insourcer eiendomsforvaltning

Norwegian Property har inngått en revidert avtale med NEAS som medfører at Norwegian Property fra 1. mai 2011 insourcer all eiendomsforvaltning av konsernets forretningseiendommer i Oslo. Avtalen om teknisk forvaltning av Norwegian Propertys eiendommer i Stavanger videreføres også etter 1. mai 2011, men med 12 måneders løpende gjensidig oppsigelse. Eksisterende avtaler om leveranse av fellestjenester videreføres også etter 1. mai 2011.

 

Den nye avtalen medfører at NEAS garantiforpliktelser knyttet til dagens avtale opphører. For løpende forvaltnings- og forretningsførertjenester som ytes betaler, Norwegian Property et ordinært honorar.

 

Norwegian Propertys samlede vedlikeholds- og eiendomsrelaterte kostnader antas å være på nivå med dagens kostnader også fremover. Norwegian Property betaler et oppsigelsesgebyr på mnok 5.

 

Norwegian Propertys har ambisjon om å være et fullintegrert eiendomsselskap med profesjonalitet i alle ledd i verdikjeden; utleie, forvaltning, transaksjoner og utvikling. Norwegian Property er i ferd med å etablere en egen forvaltningsorganisasjon som skal overta driften fra NEAS fra og med 1. mai 2011. I overgangsperioden vil et team bestående av 3 personer fra NEAS flytte inn i Norwegian Propertys lokaler. På den måten sikres overføring av kompetanse og gode tjenesteleveranser til leietakerne.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

 

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

 

Olav Line, administrerende direktør, telefon +47 48 25 41 49

 

www.norwegianproperty.no

www.npro.no

 

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner