NPRO - krav om ekstraordinær generalforsamling

Norwegian Propertys styre har fra aksjonærer som representerer 19,2% av selskapets aksjekapital, mottatt begjæring om ekstraordinær generalforsamling for behandling av valg av styre og valg av valgkomitè.
 
Styret vil, i henhold til allmennaksjelovens krav, besørge innkalling til ekstraordinær generalforsamlingen for avholdelse innen 17. juli, en måned etter at kravet er fremsatt.
 
Innkalling vil i henhold til allmennaksjeloven distribueres senest 14 dager før den ekstraordinære generalforsamlingen. Valgkomiteens forslag til vedtak vil offentliggjøres så snart forslag foreligger, i den grad det er praktisk mulig også innenfor de anbefalte tidsfrister angitt i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse
 
 
For ytterligere informasjon, kontakt
Widar Salbuvik, Styreleder, Norwegian Property ASA, Tel. +47 901 80 060

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner