NPRO - Mulig ny obligasjonsutstedelse i Norwegian Property

Norwegian Property ASA vurderer å utstede en ny obligasjon i det norske obligasjonsmarkedet, avhengig av betingelser og vilkår. Formålet er å refinansiere den utestående 2. prioritets obligasjonen NPRO03 som forfaller ultimo mars 2010. DnBNOR Markets og Nordea Markets er mandatert som selskapets tilretteleggere.

 

Den eksisterende obligasjonen som søkes refinansiert har 2. prioritets pant i følgende eiendommer: Maridalsveien 323 i Oslo, Middelthunsgate 17 i Oslo, Forusbeen 35 i Stavanger og Finnestadveien 44 i Stavanger. Eksterne verdivurderinger av disse eiendommene pr 31.12.2009 er henholdsvis NOK 341,8 mill, NOK 672,85 mill, NOK 355,75 mill og NOK 436,45 mill.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

 

Svein Hov Skjelle, CFO, telefon +47 930 555 66

Sigmund Sletvold, Direktør Transaksjoner, telefon +47 977 43 143

 

www.norwegianproperty.no

www.npro.no


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner

Dokumenter og linker