NPRO - Norgani RevPAR for juni

Norganis norske og finske hoteller hadde en svært positiv utvikling i juni. De svenske hotellene viste også positive tall, men er påvirket av at deler av Scandic Malmen i Stockholm er under renovering (i gjennomsnitt har omkring 60 rom vært under oppussing). Hittil i år er nå RevPAR-endringen for de svenske hotellene positiv, mens Finland nærmer seg positive tall hittil i år.

RevPAR (Revenue Per Available Room) rapportert fra hotelloperatørene viste følgende utvikling for Norganis hoteller i juni (endring fra samme periode i 2009):

 

RevPAR, endring fra 2009 til 2010
 

 

Juni
Denne periode
Hittil i år (per juni)
Forrige periode
Hittil i år (per mai)
 

Andel av Norganis omsetning 2009
Norge +10,7% -3,0% -6,9% 23%
Sverige +0,3% +0,1% +0,1% 45%
Finland +7,1% -1,0% -3,0% 27%

 

Norganis leieinntekter er basert på at Norgani mottar en prosentandel av hotelloperatørenes inntekter (losji og andre inntekter). Positiv utvikling i hotellenes inntekter vil derfor være positivt for Norganis leieinntekter. I Danmark har Norgani 3 hoteller som kun genererer minimumsleie eller betaler fastleie.

Administrerende direktør Anders Vatne i Norgani sier i en kommentar til tallene:

- Vi er positivt overrasket over de sterke RevPAR-tallene, spesielt i Norge og Finland som har ligget etter Sverige i utviklingen. Veksten i markedet er i stor grad drevet av en økning i antall fritidsreiser. Forretningsreisemarkedet har fortsatt en ganske flat utvikling.
- I Sverige er utviklingen også i juni positiv, selv om våre tall er noe svakere enn markedsutviklingen. I juni har imidlertid omkring 60 rom (som er inkludert i tilgjengelig kapasitet) vært under oppussing på hotellet Scandic Malmen i Stockholm.
- Det er stadig flere tegn på at hotellmarkedet er stabilisert. Utviklingen er imidlertid fortsatt volatil, og vi forventer at enkeltmåneder kan vise store utslag sammenlignet med samme periode i fjor.

Norgani planlegger å offentliggjøre RevPAR-tall for juli primo september. Generelle markedsdata for juni er allerede offentliggjort eller vil offentliggjøres i august av respektive lands statistikkmyndigheter.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Anders Vatne, administrerende direktør Norgani, Telefon 92 69 77 00

Svein Hov Skjelle, finans- og investeringsdirektør Norwegian Property, Telefon 93 05 55 66

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner