NPRO – Ny leieavtale i Stranden 5, Aker Brygge

Norwegian Property har inngått avtale med Advokatfirma DLA Piper Norway DA om utleie av i overkant av 5 000 kvadratmeter i Stranden 5 på Aker Brygge. Avtalen løper over 10 år og forventet innflytting er første kvartal 2015 når rehabiliteringen av eiendommen er ferdigstilt. Leienivået er markedsmessig og reflekterer områdets attraktivitet og standarden på kontorarealene etter en omfattende rehabilitering.

Eiendommen Stranden 5 (tidligere Kaibygg I) ble opprinnelig bygget i 1986, og var tidligere hovedkontor for DnB. Norwegian Property gjennomfører nå en fullstendig rehabilitering av eiendommen. Bygget vil etter ombyggingen fremstå med moderne funksjonalitet, arealeffektivitet og fremtidsrettede miljøløsninger. Samlet areal i eiendommen utgjør i overkant av 30 000 kvadratmeter. Stranden 5 er et av de mest sentrale byggene på Aker Brygge. Det henvender seg ut mot sjøen på den ene siden, og på motsatt side mot Aker Brygges sentrale byrom med Bryggetorget og Holmens gate.

"Vi er svært fornøyd med inngåelsen av den nye leiekontrakten. Den nye kontrakten med DLA Piper Norway og tidligere inngåtte kontrakter medfører at det nå bare gjenstår 9 000 kvadratmeter som ikke er utleid i Stranden 5, hvorav kontor utgjør omkring 5 000 kvadratmeter. Samlet utleiegrad for hele eiendommen utgjør 71 prosent ett år før ferdigstillelse." sier administrerende direktør Olav Line i Norwegian Property.

"Vi er selvsagt svært fornøyde med nå å ha sikret oss det vi anser for å være de mest attraktive lokalene på Aker Brygge", sier Hans Christian Brodtkorb, Managing Partner i Advokatfirma DLA Piper Norway DA.

"DLA Piper i Norge har hatt en svært positiv utvikling de siste tre årene, og er i dag et ungt, dynamisk og fremtidsrettet firma. Som en del av verdens største advokatfirma, med 4.200 advokater i mer enn 30 land, hadde vi behov for lokaler som bedre gjenspeiler vår identitet. De lokalene vi skal flytte inn i gir et riktig utgangspunkt for den virksomheten vi driver i dag, og som vi skal videreutvikle i det neste tiåret."

"Fra vår side har prosessen med Norwegian Property vært en veldig positiv erfaring. Vi har møtt en profesjonell aktør som har vært lydhør for våre behov, og som vi ser frem til å samarbeide med videre," avslutter Brodtkorb.  

For ytterligere informasjon, kontakt:
Olav Line, Norwegian Property, administrerende direktør tel. +47 48 25 41 49

Aili Klami, Norwegian Property, direktør marked og utleie, tel. +47 95 26 45
Hans Christian Brodtkorb, country managing partmer, Advokatfirma DLA Piper Norway DA, tel.
+47 92 22 22 31

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner